E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Aplikacije sustava znanja

Ciceran, Nina (2012) Aplikacije sustava znanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U današnje vrijeme kada se u cijelome svijetu uspostavlja ekonomija temeljena na znanju, svima je jasno da je uloga znanja i upravljanja znanja postaje sve veća i postaje ključno strateško pitanje svake tvrtke. Pozicioniranje uloge znanja kao središnje funkcije poduzeća omogućuje tvrtci kompetitivnu prednost na tržištu. Sustavnim pristupom i pozicioniranjem znanja, kao najvažnijim intelektualnim vlasništvom, omogućuje tvrtki dobru platformu za njegovim upravljanjem. Samo primjenom informacijske tehnologije i znanja ljudi moguće je realizirati sustav za upravljanje znanjem, koji mijenja u potpunosti način rada zaposlenika, pri čemu svaki radnik postaje radnik znanja koji sudjeluje u stvaranju, dijeljenju i evaluaciji vrijednosti znanja. Svrha upravljanja znanjem je povećanje sposobnosti stvaranja vrijednosti neke organizacije efektivnom upotrebom znanja. Zadatak je te vrste menadžmenta formuliranje i primjena strategije razvijanja, stjecanja i primjene znanja; unapređivanje poslovnih procesa razvojem znanja, praćenjem i ocjenjivanjem dobiti osiguranih poboljšanom primjenom znanja; praćenjem i ocjenjivanjem aktivnosti menadžmenta u odnosu na znanje, njegov razvoj i primjenu. Zato je temeljni cilj ovog rada definirati i analizirati čimbenike uspješnosti upravljanja znanjem i načine mjerenja upravljanja znanjem u organizacijama. Od bitnog je značaja i način na koje je znanje razvijeno, dobiveno,korišteno u organizacijama i konačno u cijeloj društvenoj zajednici,te sukladno time i sama činjenica da sustavi znanja mogu znantno unaprijediti poslovanje suvremene organizacije i samim time stvaranjem nove vrijednosti za organizaciju.. Osim toga, rad je usmjeren identifikaciji i sistematizaciji informacijske tehnologije ali i nematerijalnih resursa poput intelektualnog,organizacijskog i ljudskog kapitala i njihov doprinos u stvaranju nove vrijednosti za tvrtku kao važnog čimbenika upravljanja znanjem. Hrvatska poduzeća, moraju se adaptirati na promjene u okruženju, a da bi to ostvarila potrebno je intenzivno ulagati u učenje i u razvijanje pojedinaca, odnosno ulagati u znanje koje je danas glavni izvor konkurentne prednosti i novostvorene vrijednosti. Upravljanje znanjem u praksi često znači olakšavanje dijeljenja skrivenog znanja, jer ono još uvijek predstavlja oko 90% znanja organizacije. Bez obzira na činjenicu da su i drugi procesi dio projekta upravljanja znanjem, dijeljenje znanja je uvijek primarno. Vještine informatičkih profesionalaca mogu mnogo pomoći u dijeljenju znanja. Te vještine uključuju prepoznavanje potreba za znanjem, pomaganje u razlikovanju između informacija i znanja, te olakšavaje inicijative za upravljanje znanjem kroz cijelu organizaciju. Smatranje da je upravljanje znanjem samo još jedno menadžersko pomodarstvo može značiti gubljenje prigoda za razumijevanje. Rad se sastoji od 9 poglavlja. Uvodno poglavlje odnosi se na opis teme i na ciljeve rada. Prvo poglavlje odnosi se na neopipljive resurse poslovanja,definicije i obilježja informacije te prikazuje važnost neopipljivih resursa kao»temelj» za donošenje poslovnih i strateških odluka. Drugo poglavlje opisuje tematiku»znanja»,njegovo pojmovno određenje, komponente znanja,vrste znanja te proces transformacije koji predstavlja interakciju eksplicitnog i iskustvenog znanja u jednom kontinuiranom procesu.Osim toga prikazani su i koncepti učeće organizacije i intelektualnog kapitala i njihova povezanost sa pojmom upravljanaj znanjem. Treće poglavlje odnosi se na pojam upravljanja znanjem, opis faza razvoja kroz koje je upravljanje znanjem prolazilo od začetka do danas, te iskazuje važnost upravljanja znanjem. U četvrtom su poglavlju prikazani procesi upravljanja znanjem .Upravljanje znanjem predstavlja stalni proces obnove znanja u organizaciji, a sastoji se od nekoliko faza koje imaju elemente slijednosti: pribavljanje/kreiranje znanja, skladištenje, distribucija i na kraju primjena znanja. Peto poglavlje prikazuje klasifikaciju sustava za upravljnja znanjem procese te opisuje tehnologije i načine putem kojih se znanje iskazuje i modelira te načine na koji se «skriveno» znanje pretvara u izravno «znanje» U tom se poglavlju produbljuje tematika procesa i podprocesa upravljanje znanjem i njihova povezanost sa sutavima te je opisano koji alati i koje tehnologije se koriste u pojedinim fazama. Šesto poglavlje je orijentirano na poteškoće koje poduzeća nailaze pri upravljanju znanjem,i prikazuje načine na koje ih je moguće na vrijeme identificirati te načine otklanjanja tih prepreka. Sedmo poglavlje je usmjereno na identifikaciju metodologija i čimbenika koji su potrebni za uvođenje sustavnog upravljanja znanjem u organizaciji. U tom se poglavlju opisuju temeljni «stupovi» upravljanja znanjem a to su:infrastruktura,nositelji upravljanja znanjem,organizacijska kultura,informacijska tehnologija i metode mjerenja korisnosti upravljanja znanjem. U osmom poglavlju opisane su metodologije i alati mjerenja nematerijalnih resursa. Jedan od alata je balance scorecard koji omogućuje «opis i prijevod» nematerijalne imovine u stvarnu vrijednost za sve zainteresirane grupe neke organizacije,pomazući tako organizacijama u provođenju organizacijskih strategija. U ovom poglavlju prikazane su i mape strategija,njihove glavne komponenete te putem primjera prikazana je strateška spremnost ljudskog,informacijskog i intelektualnog kapitala u procesu stvaranja organizacijske vrijednosti. Zadnje, deveto poglavlje odnosi se na zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/122
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:40
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1659

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku