E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Softverska sigurnost

Angelovski, Marko (2012) Softverska sigurnost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (580kB)

Sažetak

Potreba ljudi da zaštite sebe i svoju imovinu stara je kao i čovječanstvo. Osobna sigurnost i sigurnost imovine uvijek su bili pod rizikom od namjernog napada ili slučajne nezgode. Povećano korištenje informacijske tehnologije znači da pojedinci i organizacije danas imaju rastuću količinu fizičke i elektronske imovine u obliku podataka i opreme koji se nalaze pod rizikom. Da bi se suočila sa povećanom potrebom za sigurnosti, IT industrija je razvila popriličan broj sigurnosnih mehanizama koji se mogu koristiti da bi se eventualni napadi uvelike oteţali ili se ublaţile njihove posljedice. Cilj ovog završnog rada je prikazati u osnovnim crtama stanje u svijetu vezano uz softversku sigurnost, prijetnje koje se nalaze u današnjem okruţenju kao i načine obrane od tih prijetnji. Svaka od navedenih tema predstavlja opseţno područje za proučavanje, te je u radu istaknuto ono što se smatralo bitnim ili aktualnim u globalnom razmatranju teme softverske sigurnosti. Rezultat toga je ponešto smanjena količina enciklopedijskih i krajnje tehničkih izvora, a povećan naglasak na raznim izvorima sa interneta radi pruţanja aktualnog pogleda na razmatranu temu i izbjegavanja eventualnog suhoparnog ponavljanja definicija. Nakon uvoda, u drugom poglavlju je prikazana softverska sigurnost općenito kao stanje u poslovnom svijetu što se tiče softverskog okruţenja, tehnički i ljudski faktor kako privatnih tako i poslovnih korisnika sa zaključkom na sigurnosti operativnih sustava koji su u uporabi danas. Treće poglavlje govori o prijetnjama koje predstavlja maliciozni softver, prikazani su najzastupljenije vrste malicioznih programa, te je za svaku vrstu naveden primjer koji je privukao paţnju javnosti. Četvrto poglavlje govori o zaštiti od malicioznih programa. Prikazan je saţet presjek generacijskog razvoja antivirusnog softvera, te su navedene buduće tendencije u razvoju antivirusne zaštite. Ovdje je prikaz primjera izbjegnut zbog velike količine pruţatelja raznih sigurnosnih usluga i ograničenog opsega ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/124
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:40
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1661

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku