E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sezonske promjene koncentracije hranjivih soli u sjevernom Jadranu tijekom 2011.

Kučić, Mirta (2012) Sezonske promjene koncentracije hranjivih soli u sjevernom Jadranu tijekom 2011. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (971kB)

Sažetak

Na području sjevernog Jadrana, najplićeg i gospodarski važnog dijela Jadranskog mora, sakupljeni su i analizirani podaci za oceanografske parametre i koncentracije hranjivih soli (ortofosfat i ukupni anorganski dušik) tijekom 2011. godine na dvije postaje, jedna u zapadnom (SJ108) i druga u istočnom (SJ107) dijelu područja. Ustanovljeno je da su sezonske promjene termohalinih odnosa, kao i sadržaja kisika i koncentracije hranjivih soli u sjevernom Jadranu tijekom 2011. godine u velikoj mjeri bile uvjetovane dotokom vode rijeke Po. Zimi je utjecaj slatke vode bio uglavnom ograničen na zapadno područje (postaja SJ108), jer se tada zaslađena voda transportira pretežno prema jugu, duž zapadne obale sjevernog Jadrana. Ljeti su, međutim, salinitet i gustoća bili niži nego što bi se očekivalo od protoka, koji je bio snižen, a posebno u istočnom dijelu sjevernog Jadrana (postaja SJ107) zbog prevladavanja vrtložnog sustava strujanja. Većim donosom slatke vode u more, povećao se i unos hranjivih soli, koje je fitoplankton koristio u primarnoj proizvodnji, uz proizvodnju kisika. U pridnenom sloju, međutim, već od travnja, nastupom raslojavanja vodenog stupca, prevladavali su procesi regeneracije, uz trošenje otopljenog kisika i nagomilavanje hranjivih soli. Ustanovljeno je također da su u 2011. godini sezonski ciklus protoka rijeke Po i posljedično termohalina svojstva, kao i ciklusi kisika i hranjivih soli značajno odstupali od srednjeg statističkog godišnjeg modela za razdoblje od 1972.-2004. Javili su se tri maksimuma protoka rijeke Po: osim u proljeće i jesen, također jedan neuobičajeni krajem zime. Rad je pohranjen u knjižnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. (29 stranica, 19 slika, 1 tablica, 27 literaturnih navoda; izvornik je na hrvatskom jeziku).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/127
Ključni pojmovi: termohalina svojstva, hranjive soli, protok rijeke Po, sjeverni Jadran.
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Znanost o moru
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:41
Zadnja promjena: 09 Jan 2013 11:25
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1664

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku