E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kreativni kulturni turizam i utjecaj na regionalni razvoj

Bevanda, Natja (2012) Kreativni kulturni turizam i utjecaj na regionalni razvoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Kreativni kulturni turizam sasvim je nova vrsta selektivnog oblika turističkih aktivnosti koja uključuje putovanja usmjerena angažiranom i autentičnom iskustvu, točnije doživljaju sa aktivnim sudjelovanjem i učenjem turista kroz upoznavanje sa lokalnom kulturom i načinom življenja stanovnika. Sve te aktivnosti zasnivaju se na veoma aktivnom sudjelovanju turista te na izraženoj povezanosti između lokalnog stanovništva i turista. Iako se ovakav oblik turističkih aktivnosti često uspoređuje sa kulturnim turizmom, potrebno je naglasiti da ipak postoji značajna razlika između spomenutih. Kreativni turizam se zasniva na lokalnom kreativnom kapitalu te na različitim kreativnim i umjetničkim procesima u kojem sudjeluju manje grupe ili zainteresirani individualci. Ekonomska i okolišna održivost područja je veoma izražena a veliki naglasak se stavlja na aktivno sudjelovanje turista u turističkim aktivnostima. U kulturnom turizmu, naglasak je stavljen na upoznavanju kulturne baštine područja dok se bilježi izostanak aktivnog uključenja i participacije turista u turističke aktivnosti. U današnjem globaliziranom svijetu i tržištu, stvaraju se potpuno novi oblici postizanja konkurentnosti i kompetitivnosti. Jedan od takvih načina jeste upravo pojava kreativnog kulturnog turizma. Cilj ovog istraživanja jeste pojasniti pojavu kreativnog kulturnog turizma,uputiti na sve prednosti i nedostatke istog, objasniti obostrane koristi turista i lokalnog stanovništva od pojave istog uz značajni utjecaj ovog oblika turizma na sami razvoj i prosperitet regije. U ovom radu razmotrit će se uloga kreativnog kulturnog turizma, točnije njegov doprinos na ekonomski razvoj regije uz veliki naglasak na očuvanje i promoviranje kulturnih resursa iste. Također, uputiti će se na značajnu važnost kulture, kreativnosti i inovacije u stvaranju potpuno nove turističke ponude te u stvaranju novih komparativnih prednosti za određenu zajednicu. Naziv ovog diplomskog rada jeste „Kreativni kulturni turizam i utjecaj na regionalni razvoj“, a svrha mu je predstaviti pojavu kulturnog kreativnog turizma te objasniti njegov potencijalni iznimni utjecaj na regionalni razvoj te na stvaranje određenog identiteta destinacije. Polazna hipoteza rada jeste da je kreativni kulturni turizam jedan sasvim novi način postizanja konkurentnosti regije na svjetskom tržištu uz ogromni potencijalni utjecaj na regionalni razvoj te obostrano zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva. Zaštita i valorizacija kulturne baštine, jačanje identiteta zajednice uz veliki naglasak na održivi razvoj područja te značajan utjecaj na gospodarski razvoj istog, samo su neke od mogućih prednosti i pozitivnih efekata na cijelu regiju. Kroz sedam poglavlja, ovaj diplomski rad potvrditi će polaznu hipotezu te dokazati značajan utjecaj kreativnog kulturnog turizma na prosperitet istarske regije. Kroz šest poglavlja predstavit će se pojava kulturnog turizma, njegova povezanost sa kreativnim turizmom, značaj inovacija i kreativnosti za konkurentnost regije, međunarodna dostignuća kulturnog a zatim i kreativnog turizma uz predstavljanje termina kao što su kreativne industrije, urbane regeneracije prostora itd. Također, navesti će se moguće pozitivne ali i negativne konotacije kreativnog kulturnog turizma regije a u posljednjem poglavlju predstaviti će se i konkretni prijedlozi za razvoj takvog oblika turizma na području Istarske županije. Navesti će se već postojeći pokušaji za razvoj istog ali i sasvim novi modeli razvoja turizma doživljaja uz modele razvoja regije. Objasniti će se i moguće ekonomske koristi i dobrobiti za zajednicu uz mogućnost stvaranja prepoznatljivog identiteta zajednice. Metodama analize, komparacije, deskripcije i mnogim drugim nastojati će se prikazati ogroman potencijalni socijalni i ekonomski utjecaj na razvoj regije uz poseban naglasak na očuvanje kulturne baštine i iskorištavanje kulturnih resursa područja. Izvori korišteni pri pisanju ovog diplomskog rada odnose se na dostupnu znanstvenu literaturu, članke objavljene u znanstvenim časopisima uz pretraživanje znanstvenih baza podataka na internetu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/61
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:41
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1668

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku