E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Rashodi u okviru sustava socijalnog osiguranja

Pinezić, Martina (2012) Rashodi u okviru sustava socijalnog osiguranja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (899kB)

Sažetak

U ovome radu obrađeni su rashodi u okviru sustava socijalnog osiguranja Republike Hrvatske u razdoblju od 2002. do 2010. godine. Razrada teme je usmjerena na prikaz i analizu četiriju temeljna podsustava sustava socijalnog osiguranja i skrbi, odnosno na mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, prava za vrijeme nezaposlenosti te socijalnu skrb. Cilj je ovoga rada prikazati rashode države za financiranje navedenih prava. Rashodi za mirovinsko osiguranje čine najveći dio ukupnih rashoda u sustavu socijalnog osiguranja te imaju trend rasta uslijed porasta broja korisnika mirovina. Polovina od ukupnih rashoda u okviru sustava socijalne skrbi otpada na izdatke države za mirovine i mirovinska davanja predstavljajući veliko opterećenje za proračun. Radi osiguravanja održivosti sustava nužno je provođenje daljnjih reformi s ciljem povećanja broja osiguranika mirovinskog osiguranja i smanjenja broja korisnika mirovina. Izdaci za zdravstveno osiguranje, obvezno i dopunsko, čine otprilike 17% ukupnih izdataka države, što također predstavlja poprilično opterećenje za proračun. S ciljem kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga i smanjenja troškova vlada bi trebala reformirati zdravstveni sustav. Rashodi u okviru sustava socijalne skrbi, rashodi za rodiljne naknade i doplatak za djecu čine mnogo manji udio u ukupnim rashodima države od izdataka za mirovine i zdravstvo te čine oko 2 posto ukupnih izdataka. Naknade u okviru socijalne skrbi ne bi trebale biti prevelike kako bi potaknule pojedince da sami rade na zadovoljavanju vlastitih egzistencijalih potreba. S druge strane, rodiljne naknade i doplatak za djecu trebali bi biti usklađeni s pronatalitetnom politikom Republike Hrvatske te utjecati na smanjenje negativnog prirodnog priraštaja. Rashodi za naknade nezaposlenima direktno su povezani sa kretanjem nezaposlenosti. Vlada bi trebala provoditi programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba i usklađivati obrazovni sustav s potrebama tržišta rada kako bi utjecala na smanjenje nezaposlenosti, te povećanje prihoda od doprinosa iz i na plaće. Ukupni rashodi u okviru socijalnog osiguranja čine oko 50 posto ukupnih izdataka Republike Hrvatske. Jedino smanjivanjem navedenih izdataka i usmjeravanjem izdataka u profitabilne investicijske aktivnosti moguće je ostvariti ekonomski rast i osigurati održivost sustava socijalnog osiguranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/66
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.5 Javni izdaci. Državni izdaci
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:42
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1673

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku