E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Financijski izvještaji proračunskog korisnika: “Općinski sud u Poreču”

Vandekar, Tina (2010) Financijski izvještaji proračunskog korisnika: “Općinski sud u Poreču”. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (4MB)

Sažetak

Kao i poduzeća u privatnom sektoru, proračunski korisnici, definirani kao takvi Zakonom o proračunu, dužni su pratiti svoje poslovanje i evidentirati nastale poslovne promjene, odnosno dužni su primjenjivati proračunsko računovodstvo. Proračunskim računovodstvom uređuju se poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, sadržaj računa računskog plana, priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko izvještavanje i druga područja u svezi s proračunskim računovodstvom. Prema spomenutom Zakonu o proračunu, odgovorna osoba proračunskog korisnika dužna je sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova. Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva, izvršenju plana i novčanim tijekovima proračunskih korisnika. Isti se sastavljaju za mjesečna razdoblja, razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu. Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvještaja o promijenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki. Provedena je analiza financijskih izvještaja Općinskog suda u Poreču. Financijske izvještaje Općinski sud u Poreču dostavlja Ministarstvu pravosuđa, te ono sastavlja konsolidirana financijska izvješća. Analizom se potvrdilo kako su informacije iz navedenih izvještaja veoma značajne za upravljanje poslovanjem proračunskog korisnika i za utvrđivanje uspješnosti poslovanja istog. Najznačajnije informacije prilikom navedenog utvrđivanja pruža nam Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima. Također je analizom potvrđeno kako se Općinski sud u Poreču služi financijskim izvještajima kao nezaobilaznom alatom pri donošenju poslovnih, financijskih i investicijskih odluka koje time postaju kvalitetnije i manje rizične. KLJUČNI POJMOVI: proračunski korisnik, proračunsko računovodstvo, financijski izvještaji, konsolidirani financijski izvještaji

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/142
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 18 Oct 2011 06:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/170

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku