E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Bilješke uz financijske izvještaje na primjeru društva „Brana“ d.o.o

Mandić, Adrijana (2012) Bilješke uz financijske izvještaje na primjeru društva „Brana“ d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (633kB)

Sažetak

Poznato je da su financijski izvještaji zapravo proizvod računovodstva te da pružaju informacije o financijskom položaju poslovnog subjekta, a čine ga bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice i bilješke uz financijske izvještaje. Svi ti financijski izvještaji dobro su poznati no najmanje je poznata forma bilježaka uz financijske izvještaje. Dakle, što su bilješke uz financijske izvještaje, koja im je forma i primjer bilježaka uz financijske izvještaje, pobliže je objašnjeno u sadržaju diplomskog rada. Rad se sastoji od 5 dijelova od kojih je prvi dio sam uvod. U drugom dijelu diplomskog rada obrađen je pojam računovodstva, njegov povijesni razvoj, računovodstveni procesi te ciljevi računovodstvenog izvještavanja. Dakle, utvrđeno je da je računovodstvo uslužna, opisna odnosno analitička disciplina ili sustav informacija te da računovodstvo nije isto što i knjigovodstvo. Računovodstvo je viša faza u razvoju knjigovodstva, a počelo se razvijati otkad je čovjek počeo razmjenjivati višak dobara te je tražio način kako će ostaviti tragove o razmjeni. Brojni su podaci o razvoju računovodstva kroz povijest. Tako su prvi početci dvojnog knjigovodstva pronađeni na Siciliji u XII. stoljeću a prvu knjigu u svijetu u kojoj se opisuje dvojno knjigovodstvo napisao je 1458. godine Benedikt Kotruljević naziva „O trgovini i savršenom trgovcu“. Računovodstvo se konstantno razvijalo, a 20. stoljeće jest stoljeće punog razvoja računovodstvene profesije. U trećem dijelu obrađen je regulatorni okvir sastavljanja financijskih izvještaja, te su navedeni standardi financijskog izvještavanja (Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja) kao i Zakon o računovodstvu koji je temeljni normativni akt kojim svaka država uređuje područje računovodstva. Cilj HSFI je da financijski izvještaji temeljeni na ovim standardima pruže informacije o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima poduzetnika. MRS uvedeni su u hrvatski računovodstveni sustav od početka 1993. godine. Utvrđuju koncepcijski okvir unutar kojega se trebaju naći nacionalni računovodstveni standardi. U četvrtom dijelu navedeni su i opisani temeljni financijski izvještaji. U petom dijelu naveden je primjer financijskih izvještaja iz kojeg je vidljivo na koji način su bilješke prezentirane u prikazanom trgovačkom društvu. Dakle, u primjeru se navodi o kojem se društvu radi, koja mu je djelatnost te financijski izvještaji koje je srednje veliki poduzetnik koji je obrađen u primjeru prema zakonu dužan objaviti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/98
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: NIJE ODREĐENO
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:53
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1704

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku