E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mytilicola intestinalis (Steuer, 1902) parazit dagnje Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) na području Rovinja

Usich, Matteo (2012) Mytilicola intestinalis (Steuer, 1902) parazit dagnje Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) na području Rovinja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U ovom radu istraživana je prisutnost parazita Mytilicola intestinalis u dagnji Mytilus galloprovincialis na području Rovinja od travnja do kolovoza 2012. godine. Parazit Mytilicola intestinalis je veslonoţac koji ličinački stadij provede slobodan u vodi, dok je odrasla jedinka parazit u školjkaša. Ima veliku toleranciju na promjenu temperature i saliniteta mora i moţe negativno utjecati na domadara. Dagnje su uzorkovane sa tri postaje, a to su Limski kanal kao područje koje nije pod antropogenim utjecajem i u kojem postoji veliki dotok slatke vode, ACI marina kao onečišćeno podruĉje zbog velikog broja brodova i Valdibora kao područje pod antropogenim utjecajem jer se nalazi u blizini tvornice za preradu ribe. Praćenjem IK utvrđuje se promjena količine mesa školjkaša, a mjerenjem IK dagnji dobiva se uvod u ukupno fiziološko stanje. Usporedbom IK dobiju se podaci o fiziološkom stanju dagnji sa pojedinih postaja. Na svim postajama je došlo do porasta IK dagnji od travnja do srpnja, što dokazuje da su za rast dagnje dominantni ekološki. Istraživanje zaraženosti dagnji pokazalo je prisutnost parazita samo u dagnjama iz Limskog kanala i to od svibnja do kolovoza. Mytilicola intestinalis prelazi u parazitski stadij povećanjem temperature vode, a u ovom radu je dokazano da brojnost zaraženih dagnji raste porastom temperature. Nema statistički značajne razlike IK dagnji između zaraženih i nezaraženih jedinki što dokazuje da prisutnost parazita Mytilicola intestinalis ne utječe negativno na fiziološko stanje dagnje Mytilus galloprovincialis. Rad je pohranjen u knjižnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Izvornik je na hrvatskom jeziku (28 stranica, 15 slika, 1 tablica, 36 literaturnih navoda).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/99
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
9 Geografija. Biografija. Povijest > 91 Geografija. Istraživanje Zemlje i pojedinih zemalja. Putovanja. Regionalna geografija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Znanost o moru
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:53
Zadnja promjena: 09 Jan 2013 11:27
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1705

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku