E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ugovor o alotmanu u hrvatskom pravu

Trbojević, Andrea (2012) Ugovor o alotmanu u hrvatskom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (321kB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je Ugovor o alotmanu u hrvatskom pravu. Hipoteza koju se nastoji dokazati je sljedeća: Ugovor o alotmanu je u današnje vrijeme najčešći i najznačajniji ugovor između putničke agencije i davatelja usluga. Podhipoteza glasi: Dobro poznavanje materije turističkih ugovora temelj je uspješnog poslovanja u turizmu. Svrha rada je upoznavanje s pojmom i najvažnijim karakteristikama ugovora o alotmanu. Cilj rada je objasniti ulogu navedenog ugovora u turizmu, njegova glavna obilježja te pokazati njegovu važnost u turističkom poslovanju. U ovom radu korištene su sljedeće metode: metoda analize i sinteze, metoda deskripcije i kompilacijska metoda. Tematika ovog rada će se prezentirati u osam poglavlja. U prvom poglavlju, uvodu, formuliran je predmet istraživanja, navedeni su svrha i cilj istraživanja, znanstvene metode te je pobliže objašnjena struktura poglavlja. U drugom poglavlju s naslovom Ugovor o alotmanu - Opće odredbe i karakteristike, iznesena je definicija turističkih ugovora, navedene glavne skupine tih ugovora i navedeni opći podaci o ugovoru o alotmanu. Nakon toga navedeni su pojam i definicija ugovora o alotmanu, podaci o ugovornim stranama ovog ugovora te o predmetu i načinu sklapanja ugovora. Također se navodi na koji način je ugovor o alotmanu pravno uređen, njegova pravna obilježja i primjena prava. Treće poglavlje nosi naziv Vrste ugovora o alotmanu. Naveden je ugovor o alotmanu s pravom jednostranog odustanka od ugovora (obični alotman) i opisani privremeni i konačan odustanak te ugovor o alotmanu s jamstvom punjenja (alotman puno za prazno) kod kojeg je objašnjena pojačana odgovornost putničke agencije i nemogućnost odustanka od ugovora. U četvrtom poglavlju pod nazivom Obveze putničke (turističke) agencije navedene su sljedeće obveze putničke agencije kod ugovora o alotmanu i njihova objašnjenja: obveza izvještavanja ugostitelja o tijeku popune smještajnih kapaciteta, obveza pridržavanja ugovorenih cijena, obveza plaćanja ugostiteljskih usluga i obveza izdavanja posebne pisane isprave (turistička uputnica - voucher). U petom poglavlju pod nazivom Obveze ugostitelja navedene su sljedeće obveze ugostitelja kod ugovora o alotmanu i njihova objašnjenja: obveza stavljanja na raspolaganje određenih objekata, obveza jednakog postupanja prema alotmanskim i izravnim gostima, obveza zabrane povećanja cijena alotmanskih usluga, obveza plaćanja naknade (provizije) i obveza izvješćivanja putničke agencije o promjenama. U šestom poglavlju naziva Položaj gosta kod ugovora o alotmanu piše se o pravnom položaju gosta kod ugovora o alotmanu, odnosu gosta i putničke agencije, odnosu gosta i ugostitelja, akcesornim obvezama ugostitelja, ugovornoj odgovornosti za štetu u hrvatskom i usporednom pravu te zaštiti prava i interesa gosta u provedbi ovog ugovora. U sedmom poglavlju naveden je zaključak završnog rada. Na kraju seminarskog rada nalazi se popis literature. Ovim istraživanjem uvidjelo se kako zbog promjena na turističkom tržištu postaje sve važnije poznavanje brojnih zakonskih odredbi i drugih propisa u području turističke i ugostiteljske djelatnosti. Odnosi u kojima se mogu pronaći putničke agencije su oni između njih i turista i njih i neposrednih davatelja usluga u turizmu. Ugovor o alotmanu je ugovor koji sklapaju putničke agencije i davatelji usluga i u cilju je i jednih i drugih da ostvare što bolju suradnju radi zajedničke koristi koju s njom ostvaruju. Ti odnosi trebaju biti između ostalog, utemeljeni na uzajamnom povjerenju i razumijevanju što doprinosi kvalitetnom i zadovoljavajućem ispunjenju obveza iz ugovora o alotmanu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/102
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:54
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1708

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku