E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena HSFI 1 - Financijski izvještaji u poduzeću "ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o."

Petrović, Gordana (2012) Primjena HSFI 1 - Financijski izvještaji u poduzeću "ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Financijski izvještaji predstavljaju finalni proizvod financijskog računovodstva na kraju obračunskog razdoblja. Njihova je svrha da omoguće njihovim vanjskim i unutarnjim korisnicima što kvalitetnije donošenje odluka. Stoga se financijski izvještaji smatraju nositeljima računovodstvenih informacija. Financijski izvještaji trebaju biti sastavljeni tako da na fer i istinit način prezentiraju financijsku uspješnost poduzetnika te njegov financijski položaj i novčane tokove. Prema Zakonu o računovodstvu poduzetnike se može grupirati u tri skupine: male, srednje i velike. Ovisno o veličini poduzetnika, istim je Zakonom definirano koje će standarde koristiti poduzetnik pri sastavljanju i objavljivanju financijskih izvještaja. Veliki poduzetnici i oni koji kotiraju na burzi svoje financijske izvještaje sastavlju prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, dok mali i srednji poduzetnici koriste Hrvatske standarde financijskog izvještavanja. Postoji pet financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Mali poduzetnici obvezni su sastavljati samo tri od navedenih pet financijskih izvještaja, a to su bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje, dok su srednji i veliki poduzetnici obvezni sastaviti svih pet financijskih izvještaja. Cilj rada je utvrditi da li je poduzeće ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. svoje financijske izvještaje sastavilo prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, točnije prema HSFI-u 1 – Financijski izvještaji. Navedeno poduzeće je klasificirano kao mali poduzetnik i kao takav obveznik je sastavljanja samo triju financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz financijske izvještaje. No, kako je poduzeće sastavilo i preostala dva financijska izvještaja, u radu su analizirani svi financijski izvještaji te njihova usklađenost sa zahtjevima HSFI-a 1 te sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Može se reći kako sastavljanje financijskih izvještaja zahtjeva veliku odgovornost jer bi svaki krivi podatak koji je iskazan u njima mogao dovesti do odluka kojima bi se moglo naštetiti društvu i osobama koja su s njime povezana (zaposlenici, vlasnici i sl.). Odgovornost za sastavljanje financijskih izvještaja snosi uprava društva, te bi se pri imenovanju uprave trebalo pripaziti koga se odabire, jer će na kraju ona biti ta koja će upravljati poduzećem i dovesti ga do financijske uspješnosti ili neuspješnosti. Bilo da se koriste Hrvatski ili Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, važno je da ih se pridržava, jer će samo tako poslovanje biti prikazano na istinit i fer način za sve interesne skupine.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/103
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:54
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1709

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku