E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Rad u mrežnom okruženju

Vinko Novak, Rosana (2012) Rad u mrežnom okruženju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Ključnu tehnologiju 20.stoljeća čini prikupljanje, obrada i širenje informacija. Zabilježen je razvoj svjetske telefonske mreže, aktiviranje radio-postaja, rođenje televizije. Već 50-ih godina računalo prodire u svakodnevni život, u trgovine, u industriju. U početku se radilo o korištenju računala za složene računske operacije, ali sve više i više i za analizu i obradu podataka. Već desetak godina kasnije započinje komunikacija podacima. Računalna industrija je u kratkom vremenskom periodu napredovala. Ljudska sposobnost u prikupljanju, obradi i dijeljenju informacija raste, tako još brže raste i potreba za što sofisticiranijim načinima obrade informacija. Snažan utjecaj na način organizacije računalnih sustava imalo je samo stapanje računala i komunikacije. Radi se o velikom broju zasebnih računala koja su međusobno povezana i čine sustav računalnih mreža. Na početku rada daje se osnovni uvid u sam pojam računalnih mreža, njihova podjela prema veličini u vidu lokalnih mreža, gradske mreže, globalne mreže te internet. Topologija mreže jest struktura mreže koja pokazuje na koji su način fizički povezani čvorovi mreže. Navedene su sljedeće temeljne vrste fizičkih konfiguracija mreža ovisno o tome da li su osobna računala raspoređena slobodno (slobodna), u obliku sabirnice (sabirnička), u obliku prstena (prstenasta), u obliku zvijezde (zvjezdasta) i kao takve su u istoimenom poglavlju ukratko objašnjene. Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Standards Organization ISO) je razvila standarde za međusobnu povezanost otvorenih sustava (Open Systems Interconnection OSI) kako bi se postigao određeni stupanj suglasnosti između proizvođača mreže računala. Da bi razumjeli sam OSI model računalne mreže potrebno je razjasniti što su to slojevi i što je to mrežni protokol. Uz navedeno daje se i kratki opis temeljnih uloga slojeva OSI modela u vidu fizičkog sloja, sloja veze podataka, mrežnog sloja, transportnog sloja, sloja sesije, sloja predstavljanja te posljednjeg sloja, sloja aplikacije. Kako je Internet jedna specifična, najpoznatija sastavljena mreža, mjesto u radu zauzima i sama njezina arhitektura poznata i pod nazivom TCP/IP arhitektura ili model. Dijeljenje jest osnovna zamisao na kojoj počivaju mreže. Radi se o dijeljenju uređaja i mrežnih resursa. Na temelju navedenog u nastavku će biti objašnjene osnove kućnog umrežavanja, a to se odnosi na vrste kućnih mreža, hardverske te softverske osnove. Postavljanje kućne mreže jest praktični dio ovog rada, a radi se o žičnom umrežavanju dva prijenosna računala. Posljednje poglavlje, pod nazivom Lokalne mreže, jest smješteno u ovaj rad kako bi se proširio opis prije navedenog primjera izvođenja kućnog umrežavanja što je jedan od najjednostavnijih oblika umrežavanja na lokalnom području (udaljenost čvorova 10m, prikladna lokacija- soba) te isto tako što se na temelju lokalnih mreža zasnivaju i mreže širih područja u vidu gradskih, globalnih mreža te mreže Internet. Lokalne mreže su nastala kao svakodnevna potreba za povezivanjem računala unutar organizacije. Funkcija lokalne mreže jest prijenos podataka na malim udaljenostima, unutar jedne zgrade ili skupine zgrada na način da korisnik može preko nje dohvatiti podatke s udaljenog računala istom brzinom kao i s diska vlastitog računala. U ovom poglavlju posebno se razmatraju topologije LAN mreža kao i IEEE-ovi mrežni standardi kao rješenje postojećeg širokog raspona međusobno neusklađenih LAN-ova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/105
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:54
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1711

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku