E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj sekundarnog stanovanja na održivost turizma Europe

Vidalić, Nina (2012) Utjecaj sekundarnog stanovanja na održivost turizma Europe. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (410kB)

Sažetak

1.1. Problematika istraživanja Sekundarno stanovanje predstavlja specifičan oblik turizma koji se posebno istaknuo u zemljama Mediterana te predstavlja sve veći potencijal u Hrvatskoj. Kako u Hrvatskoj turizam u kućama za odmor još uvijek nije istaknut niti afirmiran kao takav, zamijećen je nedostatak adekvatne literature koja bi iscrpno i jasno definirala samo značenje spomenute vrste turizma. Problematika pri definiranju ovog potencijalnog trenda nalazi se u činjenici da je isti još uvijek službeno neprihvaćen te se njegove funkcije i karakteristike razvijaju kroz neformalna istraživanja. Međutim, jedna od definicija predstavlja rezidencijalni turizam kao ekonomsku aktivnost koja je rezultat urbanizacije te sve veće izgradnje i potražnje kuća za odmor, koje su ponuđene svjetskom tržištu inicirajući nastanak novog trenda koji još uvijek nije prepoznat kao takav. Razne administrativne prepreke, nedostatak kvalitetnih i jasno određenih strategija, nedefinirani ciljevi i nerazumna vizija hrvatske turističke budućnosti stvaraju problem pri istraživanju ove tematike. Također, iznimnu važnost za budući razvoj sekundarnog stanovanja te izgradnje nekretnina predstavlja održivi razvoj turizma. Postavljaju se razna pitanja vezana za usklađivanje ova dva međusobno povezana pojma. 1.2. Svrha i ciljevi istraživanja Ovo istraživanje se provodi zbog sve većeg interesa turista za provođenjem odmora u privatnim kućama. Nadalje, problematika održivog razvoja javlja se na globalnoj razini te je potrebno istražiti i analizirati stanje istoga kako bi se dovele pravilno i jasno koncipirane strategije za razvoj ovog oblika turizma. Tijekom istraživanja, nastoje se dati odgovori na sljedeća pitanja: 1) Kakav je interes inozemnih građana za izgradnju nekretnina na hrvatskim područjima? 2) Što je sa statističkim praćenjem sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj? 3) Koja si pitanja Hrvatska treba postaviti u vezi zaštite okoliša, a da se pri tome ostvare svi željeni ciljevi? 4) Što je sa prostornim planiranjem i preizgradnjom kuća na obalnim područjima? 5) Kakve su europske strategije za održivi razvoj turizma? 6) Mogu li zemlje Mediterana uskladiti razvoj rezidencijalnog turizma sa održivim razvojem? 1.3. Temeljna hipoteza rada Autorica rada u istraživanju brani temeljnu hipotezu; H0: Turizam sekundarnog stanovanja će u budućnosti predstavljati značajnu ulogu u održivosti turizma Europske Unije. te istu potkrepljuje nizom pothipoteza: H1: Zemlje u kojima je koncentrirana najveća potražnja za izgradnjom nekretnina biti će primorane isto uskladiti sa održivim razvojem H2: Nameće se potreba za izradom strategija i planova poradi očuvanja prostora, pogotovo onoga uz obalu kojem zbog rasta i razvoja ovog oblika turizma prijeti najveća opasnost. H3: Interes građana EU za izgradnjom kuća u Hrvatskoj postoji, međutim potrebno je koncipirati i realizirati planove za zaštitu okoliša i održivosti cijelog Jadrana s obzirom da se na priobalnim područjima godišnje izgradi najveći broj kuća. H4: Hrvatska će se morati prilagoditi u sferama porezne problematike, prostornog planiranja i već spomenutog održivog razvoja turizma. 1.4. Metode istraživanja Prilikom znanstvenog istraživanja sekundarnog stanovanja koristit će se metode analize, sinteze i deskripcije kako bi se što jasnije definirali pojmovi rezidencijalnog turizma i održivog razvoja te na taj način omogućilo bolje razumijevanje određenih činjenica. Povijesna metoda će u nekim poglavljima omogućiti pogled u sam razvoj turizma na području Hrvatske, a metoda indukcije i dedukcije omogućit će dolaženje do raznih spoznaja. Statističke metode primijenit će se kako bi se usporedila različita razdoblja radi preciznijeg uvida u trenutačno stanje s ciljem anticipiranja buduće potražnje na teritoriju Hrvatske. Navedena metoda primijenjena je u poglavljima analiziranja istog oblika turizma u zemljama Mediterana. Autorica rada kroz poglavlja daje uvid u razvoj rezidencijalnog turizma destinacija kao što su Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. 1.5. Kompozicija i struktura rada Pored uvoda, zaključka te kritičkog osvrta na problematiku, istraživački rad sastoji se od ukupno pet međusobno povezanih poglavlja u kojima se definiraju i analiziraju pojmovi sekundarnog stanovanja, održivog razvoja turizma te njihova međuovisnost. U drugom poglavlju definira se pojam sekundarnog stanovanja te se daje deskripcija njegovih karakteristika i profila turista koji ga preferiraju. Također je ubačeno potpoglavlje koje se odnosi na problematiku terminologije u hrvatskoj literaturi. Sljedeće poglavlje odnosi se na razvoj spomenutog oblika turizma u zemljama Mediterana kao što su Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. U tim se destinacijama model turizma zasnovan na izgradnji kuća za odmor počeo isticati još 1960.-ih godina stoga je jedan dio rada posvećen tome. Nakon sažete analize stanja u mediteranskim zemaljama, slijede kvalitativne i kvantitativne karakteristike Hrvatske kao turističke destinacije, istraživanje stanja rezidencijalnog turizma te analiza tržišta hrvatskih nekretnina. Šesto poglavlje odnosi se na definiranje koncepta održivog razvoja turizma te njegove direktne povezanosti sa razvojem sekundarnog stanovanja. Analizira se stanje istog u Europi, te konačno u Hrvatskoj. Kroz posljednja dva poglavlja autorica daje zaključna razmatranja te iznosi kritički osvrt o problematici.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/108
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:55
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1714

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku