E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obveze ugovornih strana u alotmanskom ugovoru

Mekić, Andrea (2012) Obveze ugovornih strana u alotmanskom ugovoru. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (384kB)

Sažetak

Predmet ovog rada je prikazivanje obveza ugovornih strana u alotmanskom ugovoru te kao takva, tema zaslužuje detaljniju obradu, jer pravo u turizmu pomoću svojih aktivnosti i mogućnosti puno može pomoći uređenju, te unaprijeđenju svih pravnih aktivnosti koje se javljaju i koriste u turizmu, u ovom slučaju kod alotmanskih ugovora. Završni je rad podijeljen na četiri glavna naslova: pravo u turizmu, ugovor o alotmanu, obveze ugovornih strana ugovora o alotmanu i položaj gosta u ugovoru o alotmanu. Završni rad se završava zaključkom kroz koji se ukratko rezimira sve rečeno kroz isti te se daje osvrt autora na današnju situaciju u turizmu kroz alotmanske ugovore. Pri izradi završnog rada korištene znanstvene metode su indukcija, analiza i sinteza, odnosno analizirani su svi dostupni podatci, dio njih je predstavljen u radu, u vidu citata, a dio je sintetiziran, odnosno pojednostavljeno predstavljen čitatelju završnog rada, a postupak indukcije je taj koji je glavni za zaključivanje, jer podrazumijeva promatranje više manjih aktivnosti i pojava, te stavova, a zatim se na osnovu njih donosi opći zaključak o problematici. Svrha ovog istraživanja je okvirno prikazati koje su obveze ugovornih strana u alotmanskom ugovoru u turizmu uz pomoć implementacije naučenih znanja i vještina. Cilj istraživanja je informiranje i pojašnjavanje poslovanja turističke agencije i hotela kao ugovornih strana alotmanskog ugovora te njihov odraz na prodaju smještajnih kapaciteta na turističkom tržištu. Završni rad, kao što je već navedeno, sastoji se od četiri glavna naslova, prvog pravo u turizmu, u kojemu će se pobliže pojasniti subjekti i objekti ugostiteljske djelatnosti, najznačajniji propisi u turizmu u Hrvatskoj, ZOO kao izvor prava turizma, razlike između propisa i običaja te ugovorni odnos turističke agencije i hoteljera. Drugi dio odnosi se direktno na alotmanski ugovor te će se u istom definirati ugovor o alotmanu i njegovo uređenje kao i karakteristike istog. Treći se dio odnosi na obveze ugovornih strana ugovora o alotmanu kako putničkih agencija tako i ugostitelja-hoteljera. Četvrti dio pojasnit će položaj gosta u ugovoru o alotmanu u kojem kao takav ne predstavlja ugovornu stranu. Pravo u turizmu je se odnosi na poznavanje osnovnih pojmova i logike prava u turizmu. Isti je jedan od preduvjeta za zakonito i uspješno poslovanje i odvijanje pojedinih pravnih poslova i uvjeta za obavljanje djelatnosti u turizmu te sklapanja valjanih ugovora. Ugovori u turizmu uređuju međusobne odnose koji nastaju prilikom pružanja turističkih usluga na turističkom tržištu gdje su se isti pojavili kao temelj poslovno pravnih odnosa između subjekata koji se pojavljuju na turističkom tržištu. Isti pripadaju jednom od najvažnijih pravnih poslova koji se pojavljuju u svim segmentima prava, pa tako i prava u turizmu. Ugovor o alotmanu jedan je od najvažnijih ugovora koji se pojavljuje u turizmu, a isti je reguliran Zakonom o obveznim odnosima, a posebnim uzancama u ugostiteljstvu utvrđuju se poslovni običaji nastali u poslovnoj praksi u ostvarivanju ovog ugovora. Turističke ugovore sklapaju različiti subjekti na turističkom tržištu, a jedan od tih je ugovor o alotmanu gdje se ugovor sklapa između turističke agencije i davatelja usluga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/113
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:56
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1719

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku