E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena ISO standarda u Republici Hrvatskoj

Vuković, Andrea (2012) Primjena ISO standarda u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Cilj diplomskog rada je pojasniti primjenu ISO standarda u Republici Hrvatskoj. Globalne promjene tržišta, nove tehnologije na svim područjima, novi proizvođači i dobavljači, sve veći zahtjevi kupaca i korisnika, uvjetuju novi stil upravljanja organizacijama, gdje uprave i menadžment moraju pronaći brze odgovore i rješenja. Suvremeno tržište stavlja zahtjev pred subjekte da moraju težiti poslovnom razvoju i izvrsnosti, te biti fokusirani na premašivanje očekivanja od strane kupaca. Samo organizacije koje kontinuirano poboljšavaju svoja poslovanja i prate konkurenciju imaju šanse da sačuvaju svoj status, te da ga poboljšaju. Razlika između uspješnih i manje uspješnih organizacija je u tome, što uspješne prepoznaju i poštuju potrebe i zahtjeve kupaca i postavljaju kvalitetu svojih proizvoda na prvo mjesto. Kupci su odavno spoznali, što je kvaliteta, i zahtijevaju uvijek još više. Spoznaja da u konkurentskoj borbi za kupcima nije više odlučujuća cijena, nego kvaliteta proizvoda i ugled proizvođača, prisilila je mnoge proizvođače na dugoročno razmišljanje i razumijevanje pojma kvalitete. Kvaliteta je postala temeljni čimbenik gospodarske učinkovitosti i osnovni princip djelovanja svih uspješnih organizacija. Jedan od načina unapređenja poslovanja u cilju postizanja što veće kvalitete je implementacija ISO standarda. Putem ovog rada razrađeni su ISO standardi kroz ključna područja, te je prikazano kako se koriste u praksi i stvarnom životu na nekoliko primjera. Rad se sastoji od 6 dijelova, pri čemu se uža tematika obrađuje u 3 dijela. Nakon uvodnog dijela, drugi dio diplomskog rada govori o potrebi za međunarodnim standardima i ISO organizaciji. Opisana je uloga ISO organizacije, njezini članovi, struktura i suradnja s ostalim organizacijama. Također, u tom dijelu obrađeni su ISO standardi, koji su razlozi njihova uvođenja, prednosti i nedostaci, vrste i implementacija, te se spominje integrirani sustav upravljanja. Treći dio diplomskog rada odnosi se na primjenu ISO standarda u Republici Hrvatskoj i Europi. Obrađeni su statistički podaci o certifikatima na temelju podataka iz ISO Survey-a i HR Survey-a za 2010. godinu. Četvrti dio diplomskog rada odnosi se na primjere iz prakse. S obzirom da je na području Međimurske županije izdano više od stotinu ISO certifikata, u obzir su uzeta i razrađena samo tri poduzeća, a to su Međimurske vode d.o.o., Heplast-pipe d.o.o. te Elektra Čakovec d.o.o. Peti dio jest zaključak u kojem je moguće vidjeti o čemu je sve riječ unutar rada, te koji su osobni stavovi formirali tijekom njegovog pisanja. Prilikom pisanja diplomskog rada korištene su metode analize i sinteze. Glavni izvori podataka koji su se koristili tijekom pisanja i istraživanja jesu stručna i znanstvena literatura, internet, te različite novinske publikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/131
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:18
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1725

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku