E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Osiguranje kvalitete u IT projektima

Jelečević, Ivana (2012) Osiguranje kvalitete u IT projektima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Kad bismo pokušali utvrditi što je za svakoga od nas kvaliteta, vjerojatno bismo došli do razlicitih definicija te bismo se na kraju ipak složili da je ona subjektivna kategorija ovisna o shvacanju, doživljavanju i tumacenju pojedinca. No, projekti i njihovi rezultati nisu uvijek osobni ni subjektivni. Vecina ih se tice veceg broja ljudi, bilo da se radi o upravljanju i realizaciji, bilo o korištenju rezultata projekta. U formalnom su obrazovanju definicije kvalitete obrazovnih sadržaja ili procesa vrlo jasno i objektivno definirane, rastumacene, osigurane i kontrolirane kako bi se svi ukljuceni u obrazovanje mogli odrediti u odnosu na te definicije. Zato je za kvalitetu potrebno utvrditi standardiziranu mjeru koja ce se moci ostvariti, provjeriti, izmjeriti i dokazati. Utvrdivanje zahtjeva, jasno definiranje te ucinkovito upravljanje kvalitetom, usko je vezano uz opseg posla na projektu. Proširenje opsega utjece na promjenu u troškovima ili vremenu. Odredena doza perfekcionizma koja se može naci u nekim timovima, utjece na proširenje posla na projektu jer se naknadno otkrivaju nove i neplanirane mogucnosti poboljšanja kvalitete. Zato je, prilikom upravljanja projektom, potrebno upravljati i kvalitetom, a to se odvija pomocu tri glavne skupine postupaka: planiranja, osiguranja i kontrole kvalitete. Od sva cetiri kljucne elementa projekta – opsega, kvalitete, vremena i troška – kvaliteta ono što je najuže povezano sa zadovoljstvom korisnika, klijenta, narucitelja – i najduže ostaje (Goff, S. 2008) . Upravo zbog toga je izabrana ova tema rada. Cilj rada je prikazati važnost osiguranja kvalitete te ukazati na znacaj i ucinke primjene sustava kvalitete u IT-u. Osnovna hipoteza rada glasi: moguce je pratiti i osigurati kvalitetu te postoje odgovarajuci pokazatelji koji na to ukazuju.Ugradnjom principa osiguranja kvalitete u projekte moguce je djelovati na kvalitetu procesa projekta i procesa proizvodnje, odnosno dobivenog rezultata. Neispunjenje bilo kojeg od zahtjeva kvalitete procesa stvara dalekosežne negativne posljedice za neke ili sve zainteresirane strane u projektu. Kako bi optimizirale potrošnju IT odjela i poboljšale fokus na klijenta, organizacije pokušavaju osigurati da IT usluge i tehnologije su isporucene na vrijeme, unutar proracuna i u mjerljivoj vrijednosti za krajnje poslovne jedinice. Da bi povrat na investicije u IT bio što veci, organizacije teže poboljšanju usluga po što nižoj cijeni. IT organizacije na raspolaganju imaju niz metoda i tehnika kojima to mogu ostvariti. Cesto IT organizacije poduzimaju jednokratne projekte u cilju smanjenja troškova i pružanja brže i kvalitetnije IT usluge. Takoder sve više IT organizacija je usmjereno na razvoj ili stjecanje novih vještina i sposobnosti potrebnih za isporuku trenutnih i rješenja u razvoju. Mnoge IT organizacije implementiraju elemente iz jednog ili više okvira najboljih praksi za upravljanje IT uslugama. Ovim radom opisuje se kratka analiza i optimalan odabir standarda koji bi se koristio u IT sektoru. Rad se sastoji od 14 poglavlja. U uvodnom dijelu opisuje se koncepcija teme diplomskog rada, definira se cilj, hipoteza i struktura rada. U prvom se poglavlju definira projekt i sam cilj projekta. U drugom poglavlju opisuju se pojam, znacenje, povijest te parametri kvalitete. U trecem poglavlju prikazuje se planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete u projektu. U cetvrtom poglavlju objašnjeni su modeli procjene kvalitete te su prikazani njihovi prednosti i nedostaci. Peto poglavlje prikazuje kvalitetu softvera. Šesto poglavlje odnosi se na medunarodni standard ISO/IEC 90003, kroz primjenu i nastanak. Sedmo poglavlje daje kratak opis ISO/IEC 20000 koji je prvi medunarodni standard za upravljanje informatickim uslugama. U slijedecem, osmom poglavlju opisan je još jedan medunarodni standard ISO/IEC 27000. Deveto poglavlje opisuje neophodne troškove kvalitete dok deseto poglavlje opisuje kontrolu kvalitete kroz unutarnju i vanjsku kontrolu. Jedanaesto poglavlje daje opis normi i normizaciju kvalitete. U dvanaestom poglavlju opisan je primjer sustava upravljanja kvalitetom u Uljanik brodogradilištu. U posljednjem dijelu, Zakljucku, potvrduje se postavljena hipoteza.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/138
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija > 004.05 Kvaliteta sustava i softvera
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:17
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1732

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku