E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Povijest pisma i obrazovanja

Fero, Sandra (2012) Povijest pisma i obrazovanja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (362kB)

Sažetak

Kao pojmovima, pismu i obrazovanju možemo odvojeno pristupiti, ali razvojem istih kroz povijest sve se više uviđa potreba njihovog zajedničkog sagledavanja. Prisjetimo se samo prvog razreda osnovne škole. Mi smo naše institucionalno obrazovanje upravo započeli tako što smo naučili slova i počeli ih koristiti u pisanju. To pisanje nas i dan danas prati, bilo to ručno olovkom ili pomoću tipkovnice na računalu. Takav način izražavanja misli omogućio nam je da određena saznanja na jedan od navedenih načina zabilježimo, čuvamo, ponovimo, usavršimo, te na kraju naučimo. Dakle, pojavom pisma je sve počelo i nastavlja se tijekom povijesti i u današnje vrijeme kroz obrazovanje u različitim područjima. Svrha ovog rada jest upoznati čitatelje s poviješću pisma i obrazovanja na način da se ta dva pojma tretiraju kao slijed, odnosno da je pojava pisma bila ključna prekretnica u nastanku obrazovanja. Cilj ovog rada je ukazati na važnost pojave pisma, a kroz opismenjavanje i na važnost samog obrazovanja za pojedinca i cjelokupno društvo kroz povijest i danas. Rad je nastao metodom deskripcije, eksplanacije, komparacije, te na kraju generalizacije pri čemu su korišteni različiti izvori sekundarnih podataka koji su navedeni u popisu literature na kraju rada. Tema rada proteže se kroz pet poglavlja, od kojih je prvi dio uvod u istu. Drugi dio rada odnosi se na povijest pisma, odnosno razdoblje prije i nakon pisma, s posebnim naglaskom na pojavu i širenje glasovnog pisma. On se s određenim vizualnim i tehničkim preinakama i danas koristi, odnosno njegova svrha je i danas ista. Sistematičnija bi bila podjela na sustave pisma, no na takav način izgubio bi se kronološki slijed kroz povijest. Stoga se pokušalo ispreplesti sustave pisanja s vremenom njihova nastanka. također, obrađuje se i izum tiskarskog stroja koji je uvelike pomogao, a moglo bi se reći i bio korak dalje u povijesti pisma i obrazovanja jer se tada naučeno pismo moglo brže i kvalitetnije upotrebljavati. Nadalje, iznose se saznanja o pismu na hrvatskim prostorima što je zapravo uvod u samo obrazovanje u ovim krajevima. U nadolazećem poglavlju, obrađuje se sama srž rada, a to je utjecaj pisma na obrazovanje. Na početku je nužno definirati pojam obrazovanja jer ono kroz povijest, a i danas ima višestruko značenje i dovodi se u svezu s brojnim pojavama. Nakon toga slijedi njegov povijesni pregled kroz prvobitne zajednice, robovlasničko i feudalno društvo, sam razvoj visokoškolskih institucija, te se nastavlja kroz kapitalističko i socijalističko društvo. Na koncu, poglavlje se završava ulogom obrazovanja u razvoju suvremenog društva. Razvoj obrazovanja se tijesno veže i s razvojem društva. Upravo se zbog toga oni zajedno proučavaju. Četvrto poglavlje označuje svojevrstan predzaključak, odnosno želi se istaknuti važnost obrazovanja za današnje društvo to jest njegov zadatak. Posljednji dio rada je zaključak koji iznosi temeljne spoznaje do kojih se došlo pisanjem rada i istraživanjem za potrebe njegova nastanka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/142
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.8 Povijest gospodarskih teorija, doktrina, učenja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:17
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1768

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku