E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga i nadležnost porezne administracije

Samardžija, Jasna (2011) Uloga i nadležnost porezne administracije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (366kB)

Sažetak

U Hrvatskoj je Porezna uprava organizirana u sastavu Ministarstva financija. Ravnatelj Porezne uprave ima položaj pomoćnika ministarstva financija. Novac potreban za njezin rad dolazi uglavnom iz državnog proračuna. Radi povećanja njezine učinkovitosti provode se porezne reforme i reforme porezne uprave kako u Hrvatskoj tako i u zemljama tranzicije i razvijenim zemljama. Tri osnovna načela koja mora ispunjavati pouzdana i zdrava porezna uprava su: učinkovitost, odgovornost i motivacija. Cilj ovog rada je da se iznesu najosnovnije karakteristike razvoja porezne uprave u Hrvatskoj, ukažu na njezine slabosti a posebno je dan aspekt na djelokrug rada Porezne uprave Područnog ureda Pazin i ispostava u Istarskoj županiji. Nakon uvoda, drugi dio ovog rada govori o poreznoj administraciji u Republici Hrvatskoj, o njezinoj ulozi i nadležnosti kroz njezin povijesni razvoj od 1919. godine do suvremene porezne uprave u današnje vrijeme. Isto tako razmatra se uloga i zadaci Porezne uprave kao i o djelokrugu rada Središnjeg ureda, Područnih ureda i Ispostava Porezne uprave. Ukazuje se na složenost poslova pa valja neprestalno ulagati u poboljšanje kvalitete i stručnosti poreznih službenika a da se postojeći broj ne povećava. Porezni uredi najviše vremena i rada utroše na obradu poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti i poreza na dobit. Troškovi porezne administracije (troškovi poreznih vlasti ili administrativni troškovi) koji nastaju ubiranjem poreza od strane Porezne uprave (troškovi provedbe poreznih zakona) čine jedan dio ukupnih troškova prikupljanja poreza, dok se drugi dio ukupnih troškova odnosi na troškove poreznih obveznika. Naglasak je stavljen na administrativne troškove koji bi trebali biti u stalnom smanjivanju. Reforme poreznih sustava i poreznih uprava u zemljama tranzicije i razvijenim zemljama nastoje smanjiti što je više moguće troškove porezne administracije i povećati njezinu učinkovitost kroz modernizaciju poreznih uprava i stručnu izobrazbu službenika koji u njima rade. Zadnji dio poglavlja govori o usporedbi poreznih sustava i poreznih prihoda Hrvatske te usporedba sa tranzicijskim zemljama, zemljama EU i OECD-a. U trećem poglavlju dani su statistički podaci Porezne uprave Područnog ureda Pazin po broju poreznih obveznika na području Istarske županije, registru poreznih obveznika po djelatnostima, podacima o obvezama poreznih obveznika u 2009. godini. U zaključku se ukazuje na temeljne nedostatke Porezne uprave u Hrvatskoj te su dani neki prijedlozi kako poboljšati porezni sustav da bi bio efikasan, pravedan, transparentan i učinkovit uz jačanje ugleda Porezne uprave. Metode koje su korištene pri izradi ovog rada jesu metoda komparacije, metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metode vlastitog opažanja i povijesne analize.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2010/149
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:24
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/177

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku