E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Klasični i suvremeni oblici eksploatacije radnika

Bilić, Emanuel (2012) Klasični i suvremeni oblici eksploatacije radnika. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (371kB)

Sažetak

U ovom radu opisuju se eksploatacija radnika te njeni oblici od nastanka kapitalističkog sistema do danas. Eksploatacija radnika postoji otkad postoji podjela društva na one koji rade i one koji ne rade. Oduvijek je viša klasa eksploatirala nižu. U robovlasničkom sistemu su vlasnici robova eksploatirali svoje robove, u feudalizmu feudalci kmetove, a u kapitalizmu buržoazija eksploatira proletere. U kapitalizmu su dvije osnovne klase posjednička klasa, odnosno kapitalisti ili buržoazija koji svojim sredstvima kupuju sredstva za rad i sam rad te najamni radnici bez sredstava za rad odnosno proleteri. Proleteri svojim radom od resursa i uz pomoć strojeva stvaraju određenu vrijednost koja je u pravilu veća od vrijednosti uložene u proizvodnju. Višak vrijednosti nastaje tako da dio radnog vremena radnik radi za sebe proizvodeći životne namirnice potrebne za svoje uzdržavanje, a ostatak radnog vremena radnik stvara višak vrijednosti za kapitalista. Dio radnog vremena koje radnik provodi stvarajući vrijednost životnih namirnica naziva se potreban rad, a ostatak se naziva višak rada. Stvaranje viška vrijednosti je temelj svake eksploatacije radnika. Oblici eksploatacije su mnogobrojni, a najčešći od njih su prekomjerno produžavanje dužine radnog dana, rad djece, rad u nesigurnim i za zdravlje opasnim uvjetima te niska nadnica. Kapitalisti u razvijenim zemljama često uvoze jeftiniju radnu snagu iz nerazvijenih zemalja i time snizuju nadnicu i lokalnom stanovništvu. Osim toga, velika poduzeća često sele dio svoje proizvodnje u nerazvijene zemlje gdje eksploatiraju zemljište, resurse i radnu snagu. Različite zemlje u svijetu provode različite tipove socijalne politike koje štite socijalno ugrožene osobe. U liberalnom kapitalizmu socijalna politika služi samo kao pomoć socijalno najugroženijima, u stvari samo kako bi donekle ublažila golem jaz između bogatih i siromašnih koji je stvorio kapitalizam. Osim toga karakteristike liberalnog kapitalizma su nestabilna radna mjesta, kratki i nisko plaćeni poslovi te niska razina javnih usluga. Socijalizam karakteriziraju niske, ali ravnopravne nadnice, stabilnost zaposlenja te visoka razina javnih usluga koja donekle poboljšava nizak životni standard uzrokovan niskim nadnicama. Od socijalnih politika koje se danas provode, interesantno je spomenuti kinesku socijalnu politiku koja obuhvaća pretežito negativnosti socijalističkog i kapitalističkog sistema gdje radnici nemaju pravu izražavanja te su eksploatirani od strane domaćih i stranih kapitalista. Kao suprotan primjer javlja se Švedska koju karakterizira ravnopravnost plaća, visok životni standard i sigurnost radnih mjesta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/144
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:17
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1770

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku