E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza fizičke distribucije u poduzeću Div Planet d.o.o.

Miočević, Sanja (2012) Analiza fizičke distribucije u poduzeću Div Planet d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (489kB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog završnog rada je „analiza fizičke distribucije“, za obradu na praktičnom primjeru odabrano je poduzeće DIV planet d.o.o. Zahvaljujući praktičnom primjeru uvidjet će se važnost fizičke distribucije za poduzeće. Ovaj rad se sastoji od šest dijelova, pri čemu je uža tematika obrađena od drugoga do petog poglavlja. U drugom poglavlju obrađuje se pojam i razvoj logistike i distribucije, te upoznaju njihove osnovne karakteristike. Logistikom se razumijeva ukupnost aktivnosti u postavljanju, osiguranju i poboljšanju raspoloživosti svih osoba i sredstava, koje su pretpostavka, prateća pomoć ili osiguranje za tokove unutar jednog sustava. Distribucija je djelotvoran prijenos dobara od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje uz minimalne troškove i prihvatljive usluge kupcima. Treće poglavlje definira fizičku distribuciju, koja uključuje planiranje, primjenu i kontrolu fizičkih tokova sirovina i finalnih proizvoda od mjesta nastanka do mjesta uporabe da bi se uz profit zadovoljile potrebe kupaca, odnosno potrošača. Cilj fizičke distribucije je dostava pravih dobara na prava mjesta, u pravo vrijeme i uz najniže troškove. Ti su ciljevi visoko zahtjevni i nije ih lako ni jednostavno ostvariti. Četvrto poglavlje analizira aktivnosti fizičke distribucije, koje su jako bitne za postizanje distribucijskih ciljeva poduzeća. Stoga u ovom poglavlju raspravljamo zasebno o svakoj od tih aktivnosti, izvršenju narudžbe, upravljanju zalihama, skladištenju, pakiranju i transportu. U petom poglavlju imamo praktični primjer, da bi bolje razumjeli rad objasnili smo kako poduzeće DIV planet d.o.o. vrši aktivnosti fizičke distribucije, i njima pokušava što više zadovoljiti svoje krajnje kupce. Šesto poglavlje je završno poglavlje u kojem je izveden zaključak. Na samom kraju se nalazi popis korištene literature. Metode istraživanja koje su korištene u ovome radu jesu osobno istraživanje literature kako bi se objasnio teorijski dio, osobno iskustvo pri radu u poduzeću DIV planetu i osobni intervju s direktorom poduzeća, kako bi se objasnio praktični dio.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/150
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.34 Logistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:16
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1775

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku