E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Frančula, Ana (2010) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (322kB)

Sažetak

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa tema je ovog završnog rada. Rad je započet proučavanjem Zakona o radu (dalje u tekstu: ZOR) koji upoznaje sa složenošću odnosa između radnika i poslodavaca, te prikazuje njihova međusobna prava i obveze. Novi ZOR objavljen je u Narodnim novinama broj 149/09 i stupio na snagu, odnosno primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine. Radni su odnosi ugovorni odnosi i zasnivaju se ugovorom o radu. U drugom poglavlju rada obuhvaćen je pojam radnog odnosa, subjekti i objekt radnog odnosa te osnovne obveze koje proizlaze iz radnog odnosa, od toga da je poslodavac obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću do toga da je radnik obvezan prema uputama poslodavca datim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Nakon definiranja potrebitih termina radnog odnosa u trećem poglavlju ovog rada riječ je o zasnivanju radnog odnosa. Objašnjeno je kroz pojmove ugovora o radu, postupka i sklapanja ugovora o radu i sl. Ostale obveze koje proizlaze iz ZOR – a su određivanje mjesta, načina obavljanja rada i dr., a pritom poštujući prava i dostojanstvo radnika, a koje obuhvaćaju obvezni i neobvezni sadržaj ugovora o radu. Također, poslodavac je radniku dužan osigurati uvjete za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, te prijaviti radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. ZOR – om je utvrđena i obveza donošenja pravilnika o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, te druga važna pitanja za radnike. Uz zasnivanje, prestanak radnog odnosa predstavlja mnogo složeniji segment radnih odnosa, a objašnjen je u četvrtom poglavlju ovog rada. To je radnja koja je podjednako važna i za poslodavca i za radnika. Kada poslodavac donosi odluku, mora utvrditi na koji način prestaje ugovor o radu, pri čemu je važno da se posebna pažnja posveti otkazu ugovora o radu, postupku otkazivanja, otkaznom roku, otpremnini i drugim obvezama koje proizlaze iz ugovora o radu i važećih zakona, o kojima je više riječ u petom poglavlju. Prilikom pisanja završnog rada najviše je korištena literatura iz domaćih izvora i pojedine web stranice, te su za objašnjavanje činjenica i zakona korištene metode analize i sinteze znanstvenog rada. Cilj ovog završnog rada je što zornije prikazati problematiku zapošljavanja radnika i zasnivanja radnog odnosa, kao i prestanak radnog odnosa.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2010/150
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/178

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku