E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj sustava poslovne inteligencije

Červar, Ivan (2012) Razvoj sustava poslovne inteligencije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U početku je primjena informacijskih sustava bila usmjerena na obradu transakcija, primjerice obradu zaliha, praćenje proizvodnje i prodaje, evidencija zaposlenika i obradu njihovih plaća.1 Tijekom godina informacijski sustavi evoluiraju i počinju služiti menadžerima kompanija kao potpora prilikom donošenja odluka. Do danas, takvi sustavi razvili su se u integrirane softverske pakete podržanim od strane baza znanja i metoda umjetne inteligencije koje omogućuju simuliranje donošenja odluka. Postojanje transakcijskih sustava je preduvjet za nadogradnju na naprednije sustave. Njih je moguće razviti samo ako postoji obrada svih transakcija u okviru razvijenih temeljnih informacijskih podsustava poduzeća. Svaki obrađeni podatak unutar transakcijskog dijela informacijskog podsustava postaje potencijalni građevni element kod kasnijih analiza podataka koje su bitne gledano sa stajališta sustava za podršku odlučivanju. Osnovna funkcija sustava za potporu odlučivanju jest potpora kod donošenja strateških odluka.2 Takav sustav se može promatrati kao sustav koji objedinjuje elemente rudarenja podataka, statistike, umjetne inteligencije, matematike, menadžmenta i ostalih područja koji vode zadanom cilju. U odnosu na transakcijske sustave, sustav potpore odlučivanju prilikom izvršavanja složenijih zadataka, koristi se sustavima za upravljanje bazama podataka, upitnim jezicima, generatorima izvješća, programima za grafičku ili statističku obradu podataka. Namjena sustava za potporu odlučivanju je nadogradnja postojećeg informacijskog sustava i njegovo oplemenjivanje inteligentnim metodama. Povećanjem svijesti o znanju dovodi nas do „ekonomije znanja“ koja rezultira porastu nacionalne ekonomije. Upravljanje znanjem putem primjene koncepta poslovne inteligencije neizostavan je faktor strategije uspješnih globalnih poslovnih sustava a isto tako i državnih institucija razvijenih zemalja. Na taj način organizacije stvaraju novo znanje iz različitih izvora informacija uz pomoć informacijskih tehnologija. Koncepti i tehnologija poslovene inteligencije nam omogućava lakše i učinkovitije rješavanje upravljačkih problema. Za stjecanje konkurentskih prednosti te za napredovanje poslovnih subjekata na tržištu nije dovoljna samo tehnologija nego je potreban i kvalificiran kadar koji će poznavati suvremene trendove i znat će na pravi način iskoristiti sve prednosti koje mu omogućavaju sustavi poslovne inteligencije. Primjena koncepta poslovne inteligencije predstavlja izazov, ali i neizvjesnost, a u nekim slučajevima i otpor određenih interesnih skupina koji poništavaju već postignute rezultate zalaganja za uvođenje sustava poslovne inteligencije od strane pojedinaca ili skupine. Cilj rada je istražiti specifičnosti razvoja sustava poslovne inteligencije i njegovih komponenti, odnosno istražiti mogućnosti poboljšavanja postojećih metodologija u cilju bržeg razvoja i smanjivanja troškova projekta razvoja. Svjesni poslovnog okruženja kakav nas okružuje nastaje potreba za različitim interpretacijama informacija koje su neophodne za višestruke poglede na budućnost. Danas jedna tipična organizacija analizira samo deset posto podataka koje prikupi, a od 2004. godine samo 20 posto tvrtki koristi više od 50 posto prikupljenih podataka u cilju povećanja konkurentnosti.3 uvođenje sustava poslovne inteligencije omogućuje nam iskorištavanje i preostalih prikupljenih podataka kao i njihovo pretvaranje u korisne informacije. Osnovna hipoteza rada je da su sustavi poslovne inteligencije specifični i složeni, suvremeni informacijski sustavi koji zahtijevaju cjelovit, standardiziran pristup i metodologiju razvoja koju je poželjno prilagođavati posebnostima poslovanja i procesima konkretne organizacije. U radu su korištene sljedeće znanstvene metode: analiza, sinteza, metoda deskripcije te metoda klasifikacije. Osim uvoda , zaključka, bibliografije, popisa slika i tablica, rad se sastoji od jedanaest zasebnih cjelina. U prvom poglavlju, pod nazivom „Poslovna inteligencija“, definira sustav poslovne inteligencije i njegove komponente, kao i povijest razvoja sustava. Drugo poglavlje opisuje metodologije razvoja softvera, počevši od osnovnih metodologija pa do metode agilnog modeliranja. U trećem poglavlju prikazane su i opisane faze sustava poslovne inteligencije. Četvrto poglavlje govori o definiciji potreba te o postavljanju poslovnog projekta. Bit će prikazana analiza troškova i koristi projekta. Peto poglavlje je vrlo bitno jer prikazuje početak planiranja arhitekture sustava kao i upravljanje projektom U šestom poglavlju, pod nazivom „Poslovna analiza“ bit će riječi o definiranju zahtijeva projekta i o njihovim specifičnostima, analizi podataka kao i o izgradnji prototipa. U sedmom opisano je dizajniranje baze podataka, dizajn ETL procesa i dizajn skladišta meta podataka. Osmo poglavlje opisuje izgradnju sustava, OLAP alate, rudarenje podataka i razvoj skladišta podataka. U devetom poglavlju opisani su koraci implementacije sustava poslovne inteligencije i predaja na korištenje rješenja. Deseto poglavlje sadrži pregled dostupnih komercijalnih i rješenja otvorenog koda PI. U jedanaestom poglavlju prikazane su suvremene metode razvoja sustava PI,te prednosti i nedostaci.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/158
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:15
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1782

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku