E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Planiranje troškova IT projektima

Belas, Ivan (2012) Planiranje troškova IT projektima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Informacijska tehnologija (IT) mijenja načine na koji ljudi rade i Žive, te mijenja ustroj i način poslovanja suvremenih tvrtki. Oni koji se ne budu prilagodili tim promjenama - bilo pojedinci ili poslovni subjekti, dovest će u pitanje svoju egzistenciju i uspješno funkcioniranje u novonastalom poslovnom i tehnološkom okružju. Organizacije se svakodnevno suočavaju s problemima implementacije i upravljanja kompleksnih, distribuiranih i heterogenih informacijskih sustava i infrastruktura za koje možemo reći da uvjetuju strateške odluke i poslovan uspjeh pružajući konkurentnu i efikasnu prednost kompanija. Kako bi se smanjio rizik takvih pothvata i predočila stvarna vrijednost koju donosi informacijski sustav, odnosno, investicija u njega, potrebno je napraviti procjenu troškova, i prihoda te pomoću tih podataka analizu financijske izvodljivosti. Analiza financijske izvodljivosti ima svrhu da procjeni da li je i koliko izvodljiv, odnosno, isplativ pojedini projekt, odnosno, pothvat za organizaciju. Smisao same investicije jest da ostvari povrat, no pitanje je u kakvom obliku i u kolikoj mjeri će se to ostvarit. Cilj rada je, istražiti pristupe i metode planiranja troškova IT projekata, te najprije teorijski objasniti pojedine metode a onda na primjeru pokazati kako se pojedina metoda izračunava. Da je moguće uspješno planirati troškove IT projekta, potreban je konkretan plan po kojem će se implementirati pojedini informacijski sustav, zajedno sa troškovima održavanja i upravljanja tog sustava. Planiranje troškova pojedinog sustava i sama financijska analiza izvodljivosti često znaju biti dugotrajne i komplicirane, pogotovo ako se žele sagledati sve perspektive svih zainteresiranih sudionika. Kroz rad biti će prikazane različiti metode planiranja troškova, te metoda koja nam u ranoj fazi može odgovoriti na pitanje dali naš projekt ide u planiranom smjeru. Od metoda znanstvenog istraživanja u radu su korištene metode: metoda analize i sinteze, klasifikacije, kompilacije, statistička i matematička metoda. Rad se sastoji od sedam poglavlja, uvoda i zaključka te popisa literature,slika i tablica. U uvodu prikazana je problematika rada, cilj rada i istraživanja, te kompozicija rada i metode koje su korištene u istraživanju. U prvom poglavlju definiran je pojam projekt, navedene su različite definicije pojedinih autora i obilježja koja bi bilo dobro da projekt ima . Drugo poglavlje odnosi se na informacijsku tehnologiju, definiranje pojma informacijske tehnologije, usporedba informacijske tehnologije nekad i danas te popis sastavnih elemenata informacijske tehnologije. IT projekti, koristi koje nam donose IT projekti(mjerljive i ne mjerljive), implementacija i koja je uloga uprave (managementa) u IT projektima pobliže je objašnjeno u trećem poglavlju. U četvrtom poglavlju prikazani su načini prikaza troškova u IT projektima, različite metode izračuna troškova u IT projektima, te različite metode analize financijske izvodljivost. Procjena troška softverskog proizvoda, te metode procjene prikazane su u petom poglavlju, zajedno sa objašnjenjem pojma outsourcinga (izmještanja resursa) te utjecaja outsourcinga na globalno gospodarstvo. U šestom poglavlju objašnjava se Earned Value Management (EVM) tehnika projektnog managementa, koja nam služi da u ranoj fazi trajanja projekta možemo primijetit dali projekt ide u željenom smjeru. Sedmo poglavlje odnosi se na razloge neuspjeha IT projekata. Posljednje poglavlje je zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/159
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:15
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1783

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku