E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga bankarskog sektora u gospodarskom rastu RH

Peruško, Olivera (2010) Uloga bankarskog sektora u gospodarskom rastu RH. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (806kB)

Sažetak

Stabilnost i razvijenost financijskog sustava zemlje bitne su pretpostavke za stabilnost i ekonomski razvoj svake države. Položaj hrvatskog financijskog, odnosno bankarskog sektora u suvremenim globalizacijskim i europskim tijekovima ima bitan utjecaj na gospodarski razvoj Hrvatske. Nerealno je očekivati da država, u svom ekonomskom razvoju i putu prema prosperitetu, ostane imuna na utjecaje iz njenog okruženja. Stoga je iz tih razloga, nužno upoznati tu okolinu. U suvremeno vrijeme, upravo je takva spoznaja nužna zbog utjecaja lokalnih i globalnih kriza, koje se prenose s jednog kraja svijeta na drugi utječući time na sveopću kvalitetu ljudskih života. Rast i prosperitet Hrvatske zahtijevaju sinergiju napora države, financijskih institucija i poduzeća te raznih organizacija kojima država ili poduzeće mogu pripadati. Financijski sektor može značajno pomoći u tim nastojanjima ukoliko kvalitetno izvršava svoje funkcije. U 1990-tim godinama hrvatski je financijski sektor – bankarski, iako u najvećem dijelu u hrvatskom, državnom ili privatnom vlasništvu, bio nesiguran i nestabilan pod utjecajem politike i nekvalitetnog upravljanja, što je rezultiralo bankarskim krizama 1991.-1996., 1998.-1999., sanacijom većih državnih banaka poput Slavonske, Riječke, Splitske i Privredne te pridonijelo negativnim posljedicama na hrvatsko gospodarstvo. Ulaskom globalnih financijskih institucija u hrvatsko bankarstvo, situacija se znatno izmijenila i poboljšala što je dobit za zemlju. Banke tada više nisu servis političkih utjecaja jer rade po tržišnom principu, profitabilne su i pridonose hrvatskom gospodarstvu. Uopće je nemoguće pretpostaviti da bi bilo koje gospodarstvo moglo funkcionirati bez nekog oblika financijskog posredovanja budući da je uloga banaka vrlo široka i sveobuhvatna. Potrebno je sagledati i multiplikativne učinke utjecaja bankarskog sektora na cjelokupno gospodarstvo što podrazumijeva utjecaj na zaposlenost i ukupan output svih ostalih sektora povezanih s bankarskim sektorom poput informatičkog sektora, zaštitarskog sektora, sektora pravnih poslova i sl. Kroz njih bankarstvo zapošljava znatan broj ljudi i potiče razvoj čime je njegova uloga još važnija. Velika važnost banaka kao financijskog posrednika, također je u zemljama u kojima ne postoje dovoljno razvijena tržišta kapitala jer se banke stavlja u položaj i ulogu kontrolora svih tokova štednje i investicija u zemlji. U svrhu ostvarivanja makroekonomskih ciljeva Vlade RH u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju kao što su porast zapošljavanja i porast životnog standarda, potrebno je sprovoditi politiku makroekonomske stabilnosti uz povećanje investicija te je zbog ograničenja vanjskog zaduživanja potrebno povećati domaću štednju putem povećane privatne štednje te nastaviti stvarati preduvjete povećanog i dugoročnog održivog gospodarskog rasta, za što svakako važnu ulogu ima i stabilnost financijsko – bankarskog sustava. Ovaj rad sastoji se od pet dijelova: prvi je uvodni dio, u drugom dijelu govori se o ekonomskom rastu i ekonomskom razvoju, treći dio posvećen je poziciji bankarskog sektora u financijskom sustavu, u četvrtom dijelu dat je prikaz uloge bankarskog sektora u gospodarskom razvoju i peti dio obrađuje međuovisnost bankarskog sektora i gospodarskog rasta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/152
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/180

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku