E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Regulacija bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj

Kačina – Giovannini, Stanislava (2010) Regulacija bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (446kB)

Sažetak

Banka je danas, ali i kroz povijest je bila, najvažnija financijska posrednička institucija u gospodarstvu koja nudi najširu lepezu financijskih usluga, osobito kreditnih, štednih i usluga plaćanja. Temeljna joj je funkcija djelovanja dobit, a kriteriji o usmjeravanju sredstava moraju joj biti dominantno ekonomski. Posluje po načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti. Ona predstavlja glavni izvor kredita (posuđivanje sredstava) milijunima kućanstava – pojedincima i obiteljima, te većini lokalnih državnih tijela (kao npr. na području školstva, poljoprivrede, gradova ili županija). Širom svijeta banke odobravaju više kredita potrošačima nego bilo koje druge financijske institucije, te izvršavaju najveći broj financijskih funkcija svakog poslovnog subjekta u gospodarstvu. Također, su među vodećim institucijama u kupnji obveznica i zadužnica koje izdaju država i lokalna vladina tijela namjenjenih za financiranje javnih objekata kao što su autoceste, koncertne dvorane, stadioni, zračne luke i slično. Treba istaknuti da rezerve banaka predstavljaju glavni temelj za provođenje vladinih stabilizacijskih politika. Shodno tome, možemo zaključiti da su banke najvažnije institucije u gospodarstvu jedne države. Neuspjeh u pružanju tih usluga može biti vrlo skup, kako za krajne korisnike, tako i za ekonomiju u cjelini. Neuspjeh banke, na primjer, može uništiti ušteđevinu kućanstava ili ograničiti kredit tvrtki. Zbog tih ekonomskih i društvenih razloga, društveno – političke zajednice dužne su pokloniti veliku pažnju reguliranju banaka i bankarskog sustava esencijalno ponajprije zbog spriječavanja tržišnih neuspjeha koji mogu izbaciti čitav gospodarski sustav iz ravnoteže, znatno oštetiti državu, a samim time imati posljedice i za cijelu okolinu. Kontinuiranim usavršavanjem i napredovanjem bankarskog sustava i tehnologija rada, banka nailazi na sve složenije situacije koje je tjeraju i potiču da traži bolju regulaciju i dopunska usavršavanja. Prijelazom ekonomije na slobodnu i suvremenu ekonomiju došlo je do promjena u cjelokupnom ekonomskom sustavu koji je uz proces pretvorbe i privatizacije doveo i do velikih promjena u strukturi banaka. Također, primjeni suvremenih i novih tehnoloških dostignuća u bankarstvu treba pridonjeti veliku pažnju radi ostvarivanja što sigurnijeg poslovanja i što adekvatnije regulative koje moraju štiti interes stranaka, ali i same banke. Sve te promjene uvjetuju novi pristup u odnosu banka – klijent, a regulacija postaje jedan od najvažnijih čimbenika optimalnog funkcioniranja bankarskog sustava. Cilj ovoga rada je utvrditi i prezentirati koje je stanje u regulaciji stabilnosti i sigurnosti banaka na razini Republike Hrvatske. To ćemo još detaljnije razraditi, objasniti i praktično prikazati kroz slike i same zakone koji reguliraju hrvatsko bankarstvo. Pod pojmom regulacije bankarskog sustava podrazumijevamo s jedne strane poduzimanje svih mjera koje su potrebne da se spriječe gubitci u poslovanju i loše namjere banaka, a s druge strane da se zaštite same banke od loših namjera klijenata, a samim time i od propasti. Provođenjem regulacije nastoje se izbjeći svi gubitci do kojih banka može doći kao što su krađa, prijevara i slično. Njezina primarna svrha je spriječiti nelikvidnost ili bar djelomično umanjiti njezine štetne posljedice na gospodarstvo. Cilj regulacije banaka je ostvariti sigurne uvjete poslovanja i razvoja kako bi opstale u vremenu, te u najvećoj mogućoj mjeri otkloniti štetne čimbenike koje imaju za posljedicu ugrožavanje njezinog zdravlja. Metode koje su korištene u pisanju ovog rada su metoda analize i sinteze i deduktivna metoda. Rad je podjeljen na 5 dijelova. U prvom dijelu predstavlja se problem i ishodište istraživanja, naznačuju se važni ciljevi i zadaci rada i upućuje na pristup i metode korištene u samom istraživanju. Drugi dio predstavlja prezentiranje bankarskog sustava u današnjem životu i poslovanju. U trećem dijelu predstavlja se pojam regulacije bankarskog sustava te bitni razlozi za provođenje njegove regulacije. U četvrtom dijelu osvrćemo se na regulaciju bankarstva u Hrvatskoj, zakonsku regulativu te organe koji su dužni provoditi i nadzirati provođenje zaštite za dobrobit svih. I u petom djelu daju se zaključna razmatranja vezana za regulaciju bankarskog sustava kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2010/156
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/184

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku