E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Platni sustav u Republici Hrvatskoj

Tončić, Željka (2010) Platni sustav u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (271kB)

Sažetak

U ovom završnom radu biti će riječi o platnom sustavu u Republici Hrvatskoj (RH). Platni promet kao najveći i najvažniji dio platnog sustava, kroz rad će biti posebno naglašen i spominjan. Platni promet u svakoj državi ima svoju svrhu i cilj postojanja. Često se spomene da je platni promet krvotok svakog sektora u državi. Naime, povijest nas je naučila, prvenstveno, koristiti novac kao posrednika u razmjeni, kao zakonsko sredstvo plaćanja, te mjerilo vrijednosti. No, da bi novac mogao izvršavati svoje funkcije, kružiti između sektora, mora postojati uređen sustav plaćanja. Svaka se država trudi organizirati takav sustav. Cilj rada, stoga jest, utvrditi kako je uređen platni sustav RH. Prvi dio rada pojašnjava sam pojam platnog sustava, odnosno prometa. Što takav pojam zapravo podrazumijeva, te kako je određen u RH. Platni promet ima mnoge sastavnice i vrste što će se također spomenuti. Biti će sažeto prikazan i razvoj platnog prometa u RH, od samih početaka kada je za platni promet bila zadužena Služba državnog knjigovodstva (SDK), pa sve do danas kada platni promet vodi Hrvatska narodna banka (HNB), a važnu ulogu preuzela je i Financijska agencija (FINA). Kroz povijest, proširio se i opseg poslova platnog prometa, stoga danas postoji desetak glavnih poslova platnog prometa koji su definirani Zakonom, a također će se spomenuti u radu. Drugi dio rada predstavlja konkretizaciju teme, naime biti će prikazan način funkcioniranja platnog sustava RH, posebice s aspekta HNB, koja ima središnju ulogu u platnom sustavu RH. Spomenuti će se nadalje i Hrvatski sustav velikih plaćanja, te Nacionalni klirinški sustav kao dva međubankovna platna sustava koji postoje u našoj zemlji. Treći dio rada ukratko opisuje način odvijanja platnog prometa, kako u zemlji tako i s inozemstvom. Svrha rada je upravo prikazati na koji način je moguće izvršiti pojedinu transakciju u platnom sustavu RH. Četvrti, ujedno i posljednji dio završnog rada biti će posvećen budućnosti platnog sustava RH. Mnoge promjene se spremaju, naime na pomolu je novi Zakon o platnom prometu, a biti će potrebno prihvatiti i standarde Europske unije, koji također donose mnoge novine u sustav plaćanja. U radu su korištene metode analize i sinteze, te metoda klasifikacije. Na kraju rada dan je zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2010/157
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/185

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku