E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje rizicima i razvoj interne kontrole banaka

Cebalo, Viktorija (2012) Upravljanje rizicima i razvoj interne kontrole banaka. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (505kB)

Sažetak

Rizik povezujemo s pojmom opasnost toĉnije materijalni i/ili nematerijalni gubitak. Razvojem društva općenito došlo je do pojave sloţenijih zahtjeva klijenata bankarskog sektora što je dovelo do potrebe banaka za širenjem svog usluţnog i proizvodnog asortimana kako bi se prilagodile novonastalim promjenama što je rezultiralo pojavom novih rizika. Kako su bankarski rizici stari koliko i samo bankovno poslovanje, njihovo negativno djelovanje višestruko utjeĉe na poslovanje banaka. Svaki rizik ima znaĉajan utjecaj na cjelokupni bankarski sustav, na svoj specifiĉan naĉin i stupnjem intenziteta djelovanja te zbog toga banke primjenjuju razliĉite metode, tehnike i naĉela kako bi reducirale utjecaj bankarskih rizika. Za efikasno bankarsko poslovanje potrebno je kontinuirano usavršavati sustav interne kontrole i revizije. Svaka banka mora posjedovati kvalitetan sustav interne kontrole i revizije za sva podruĉja poslovanja banke. Implementiranjem i odrţavanjem kvalitetnog sustava interne kontrole i revizije u velikoj bi mjeri reducirala utjecaj mnogobrojnih rizika na poslovanje banke. Kljuĉne rijeĉi: rizik, bankarske krize, bankarski rizici, interna kontrola, interna revizija.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/162
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:13
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1915

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku