E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvojna dostignuća revizije u Republici Hrvatskoj

Jugovac, Branka (2010) Razvojna dostignuća revizije u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (356kB)

Sažetak

Tema ovoga rada je „Razvojna dostignuća revizije u Republici Hrvatskoj“. Revizija u svom punom značenju zauzima posebno mjesto i ulogu u upravljanju poduzećem, zbog čega joj se i pridaje velika važnost. Pojam i značenje revizije različito je određen i definiran u brojnim izvorima, od strane raznih autora. Unatoč tome, revizija svakako utječe na poslovanje, pa ju je moguće sagledati kao temelj kvalitetnog i efikasnog poslovanja. Cilj rada jest analiza povijesnog razvoja revizije u svijetu i u Republici Hrvatskoj, a u svrhu kvalitenijeg poznavanja revizije kao takve i značenja revizije nekada i danas. Poznavanje povijesnih činjenica nužno je za kvalitetnije sagledanje tekućih i predviđanja budućih događaja. Nadalje, pored analize povijesnog razvoja, važno je istraživanje dosadašnjeg doprinosa revizije, kao i predviđanja budućih smjernica razvoja iste. Struktura rada podijeljena je u četiri poglavlja, pored uvoda i zaključka. Unutar prvoga poglavlja analizira se pojam revizije, karakeristike, te podjela iste, kao i značaj revizije u gospodarstvu. U sljedećem se poglavlju iznosi pregled povijesnog razvoja revizije. Unutar poglavlja analiziran je povijesni razvoj revizije u Europi i svijetu, kao i u Republici Hrvatskoj, obrađujući najznačajnije događaje i aktivnosti koji su doprinjeli razvoju revizije. Osim primarne funkcije ovoga poglavlja, odnosno poznavanja temeljnih povijesnih događaja, doprinos poglavlja proizlazi iz mogućnosti usporedbe intenziteta razvoja revizije u svijetu i na području Republike Hrvatske. Poglavlje što slijedi analizira proces tranzicije u Republici Hrvatskoj, gospodarsko stanje i stanje revizije u spomenutom procesu. Temeljna probematika poglavlja jesu razvojna dostignuća revizije u procesu tranzicije, na teritoriju Republike Hrvatske. Posljednje poglavlje iznosi predviđanja i buduće smjernice razvoja revizije u Republici Hrvatskoj. Prilikom istraživanja problematike ovoga rada korištene su mnoge znanstveno-istraživačke metode. Empirijska je metoda svoju ulogu pronašla u istraživanju relevantnih znanstvenih i povijesnih podataka, kao i brojnih izvora. Usporedba prikupljenih podataka izvršena je komparacijskom metodom, a s ciljem diverzifikacije adekvatnih podataka i materijala od onih suvišnih, kao i preispitivanje pouzdanosti prikupljenih informacija. Induktivna i deduktivna metoda otvorile su pristup sagledanju nekadašnjeg i današnjeg razvoja revizije u Hrvatskoj, a na temelju toga i budućih smjernica razvoja iste. Naime, primjenom metode analize proučeni su prikupljeni podatci, na temelju čega je otvoren pristup sintezi, u svrhu dokazivanja određenih konstatcija uz pomoć analiziranih podataka. Konačni je tekst rada oblikovan i uređen deskripcijskom metodom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/168
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:07
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/195

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku