E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Regionalni dispariteti na području Republike Hrvatske

Kostel, Zoran (2010) Regionalni dispariteti na području Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (321kB)

Sažetak

Regionalni razvoj je vrlo bitan čimbenik u procesu razvoja cjelokupnog gospodarstva određene zemlje te zbog toga treba voditi računa o svim elementima koji utječu na njega. Na regionalan razvoj trebalo bi gledati kao na smišljen proces društveno-ekonomskih promjena koje iziskuju stalno analiziranje, predviđanje i usmjeravanje razvojnih tokova. Podaci o disparitetima na području neke države su vrlo značajni kako bi se ocijenilo ekonomsko stanje neke zemlje te sustavno krenulo u analizu i rješavanje problema. Naime, rješavanje problema dispariteta na nekom području je izuzetno složen proces i iziskuje brojne analize i promišljanja o odlukama koje će se donijeti da bi se problemi otklonili. Ekonomsko zaostajanje samo jedne regije u nekoj zemlji predstavlja problem koji bi se trebao riješiti u najkraćem mogućem roku, kako bi se omogućilo što bolje funkcioniranje zemlje kao cjeline. Cilj ovog rada je analizirati disparitete koji utječu na razvoj i koji se pojavljuju kao osnovni problem ekonomskog razvoja neke zemlje. Stoga će se kroz rad pokušati na što bolji način iskazati regionalne razlike (teorijski i statistički) ne bi li se stekao uvid u probleme koji se javljaju kod pojedinih regija u Republici Hrvatskoj. Rad se pored uvoda i zaključka sastoji od tri poglavlja. Drugo poglavlje bavi se regionalnim razvojem i regionalnim disparitetima na području Europske unije i Republike Hrvatske. Tu će se prikazati NUTS klasifikacija Europske unije te administrativna i statistička podjela u zemlji. Slijedi prikaz dispariteta između županija na području Hrvatske prema odabranim pokazateljima i pregled regionalnog razvoja u zemlji. U trećem poglavlju govorit će se o razvoju, ciljevima i osnovnim odrednicama regionalne politike u Europskoj uniji te u Republici Hrvatskoj. Četvrto poglavlje dat će finalni osvrt na regionalne disparitete u zemlji kao i prijedloge i preporuke za rješavanje postojećih problema regionalnog razvoja. Na kraju rada slijedi zaključak, putem kojeg će se sumirati najvažnije spoznaje do kojih se došlo pisanjem ovog rada. U radu su korištene sljedeće metode: povijesna metoda, metoda kompilacije, deduktivna metoda, metoda analize, metoda sinteze, metoda deskripcije, metoda kompilacije i komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/171
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 332 Regionalna ekonomika, teritorijalna ekonomika. Ekonomika korištenja zemljišta. Ekonomika stanovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 19 Oct 2011 07:02
Zadnja promjena: 19 Oct 2011 07:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/198

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku