E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Unutarnja financijska kontrola procesa financijskog planiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Kostešić, Silvana (2011) Unutarnja financijska kontrola procesa financijskog planiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (4MB)

Sažetak

Nedovoljna efikasnost javnog sektora kao i odgovornost javnog menadžmenta postali su elementi koji ograničavaju sveukupni razvoj nacionalnih ekonomija, ali i ekonomija na međunarodnoj razini. Stalni porast javne potrošnje, manjak prihoda, nedovoljno razgraničene ovlasti i odgovornosti i neizgrađen sustav vrijednosti obilježja su manjkavosti i ograničenja javnog sektora. U suvremenoj javnoj upravi, čelnici snose odgovornost za svoje odluke i način korištenja javnih sredstava. Odgovorni su za zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i ekonomsko raspolaganje proračunskim sredstvima. Primarna zdravstvena zaštita je prema pozitivnoj zakonskoj regulativi opća obiteljska medicina, provodi zaštitu dojenčadi, žena, predškolske djece i starijih osoba, te osigurava hitnu medicinsku pomoć. Svaka djelatnost ima svoje rizike koje treba prepoznati, procijeniti i kao rješenje uvesti kontrolne mehanizme. Iz perspektive revizije, unutarnje kontrole smanjuju rizik pogrešaka, krivo usmjerenih financijskih sredstava ili namjernih zlouporaba. Bez funkcioniranja odgovarajućih unutarnjih kontrola, financijski sustavi mogu postati izvori određenih rizika za ostvarenje osnovnih zadaća javnog sektora. Za funkcioniranje djelatnosti kao i za primjereni razvoj, potrebna su financijska sredstva koja se iz proračuna osiguravaju ustanovama i drugim proračunskim korisnicima, a njihov nedostatak otežava rad i pojačava rizik od neostvarenja ciljeva. Financijski plan je odraz vizije, misije, potreba i želja radi ostvarenja poslovnih ciljeva, stoga je jako važno stručno, pravovremeno i realno postavljanje financijskih planova. Svrha i cilj unutarnjih kontrola je smanjiti ili otkloniti rizike i svesti ih na prihvatljivu razinu. Upravljačka struktura treba koristiti unutarnju reviziju kao svoj alat u funkciji procjene učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola. Svrha i cilj ovog rada bila je istražiti postojanje strateškog opredjeljenja subjekta, način i postupke planiranja i izrade financijskog plana, te uspostavu i funkcioniranje sustava unutarnjih financijskih kontrola u prevenciji zdravlja, te predložiti napredniji način planiranja i prihvatljiv model financijskog upravljanja i kontrola. Istraživanje na izabranom uzorku potvrdilo je postavljene hipoteze da je sustav unutarnjih financijskih kontrola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj nedovoljno razvijen. Model je proizašao iz nedostataka utvrđenih empirijskim istraživanjem. Uvjerenja sam da će predloženi model financijskog upravljanja i kontrola imati svoj praktični doprinos u implementaciji sustava unutarnjih kontrola kod proračunskih korisnika i ostalih poslovnih subjekata u javnom sektoru. Upravljanje po predloženom modelu pomoći će upravljačkoj strukturi u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva koji se očekuju da budu ostvareni u suglasju s zakonskom regulativom, ekonomičnom uporabom resursa, uz zaštitu imovine, informacija i interesa, od gubitaka i šteta, s novim pogledom u budućnost. Predloženi model zasigurno će dati svoj teoretski doprinos kroz edukacije za sve razine odlučivanja, preko obrazovnih ustanova s ciljem stvaranja jedne nove profesije upravljanja u javnom sektoru. Primjenom predloženog modela financijskog upravljanja i kontrola postiže se utjecaj na transparentnost poslovanja, učinkovitiji javni sektor i veću javnu odgovornost javnog menadžmenta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 37/DOKT
Ključni pojmovi: financijsko upravljanje, kontrolne aktivnosti, rizici poslovanja, javni sektor, javni menadžment, planiranje, poslovni procesi
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.3 Proračuni. Procjene. Zatvaranje računa. Poslovne evidencije. Bilance
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:32
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1994

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku