E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mikroekonomski učinci leasinga u poslovanju gospodarkih subjekata

Konjhodžić, Amer (2011) Mikroekonomski učinci leasinga u poslovanju gospodarkih subjekata. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Kao predmet istraživanja ove doktorske disertacije postavljaju se učinci leasinga na poslovanje gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. Svrha i cilj istraživanja je proučiti funkcioniranje mehanizma leasing poslova, proanalizirati karakteristike gospodarstva Republike Hrvatske te iz tog istraživačkog materijala, znanstveno utemeljenim metodama izvući zaključke o razini utjecaja leasinga na hrvatske gospodarske subjekte, posebice na mikrotroškovnoj razini. Uz navedeno, cilj istraživanja je ponuditi na koji način bi se leasing trebao koristiti u budućnosti u cilju maksimiziranja njegovih pozitivnih gospodarskih učinaka. Da bi se uspješno ostvarila svrha i cilj u radu je postavljena struktura kako slijedi. U prvom dijelu definiran je problem istraživanja, ciljevi istraživanja, postavljene su znanstvene hipoteze, te su istaknute metode istraživanja koje se primjenjuju u radu. Na kraju uvodnog dijela prikazana je koncepcija rada, odnosno pregled sadržaja po poglavljima. U drugom dijelu opisuju se i definiraju osnovni oblici i metode koje su poznate u ekonomskoj teoriji, a koje se mogu koristiti u procesu financiranja gospodarskih subjekata. To su financiranje vlastitim kapitalom, eksterno financiranje, kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje. U trećem dijelu postavljena je teorijska osnova financiranja putem leasinga. U tom dijelu obrađuje će se pojam, pojava i specifičnosti leasinga, te prednosti i nedostaci financiranja putem leasinga kod gospodarskih subjekata. Četvrti dio rada sadrži rezultate analize gospodarske politike Hrvatske u funkciji financiranja leasingom, analize upotrebe leasinga u financiranju hrvatskih gospodarskih subjekata kao i rezultate analize utjecaja leasinga na hrvatsko gospodarstvo. U petom dijelu disertacije prezentirani su rezultati upotrebe leasinga u hrvatskom turizmu kao jednoj od glavnih gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj. Tu se sistematizira i analizira mikrotroškovna komponenta leasinga kod gospodarstvenika (hoteli, hotelski kompleksi, kampovi, turističke agencije i sl.), te se vrši komparativna analiza uporabe leasinga u turizmu u odnosu na druga područja primjene. Šesti dio sadrži rezultate prognoziranja koje je izvršeno uz pomoć egzaktnih statističkih metoda i modela. Taj dio rada obuhvaća projekciju primjene leasinga kod financijskog, operativnog, izravnog i neizravnog leasinga te projekciju podizanja konkurentnosti. U posljednjem dijelu iznesena su zaključna razmatranja, sustavno su prikazani rezultati teorijskih i empirijskih istraživanja, te su dani odgovori na postavljena pitanja u uvodnom dijelu disertacije. Također u tom dijelu se navodi na koji način bi se leasing trebao koristiti u budućnosti u cilju maksimiziranja njegovih pozitivnih gospodarskih učinaka. Autor u radu koristi brojne znanstvene metode od kojih treba istaknuti različite statističke metode (analiza korelacije, varijance, regresijska analiza, te različiti statistički testovi). Veoma visok koeficijent jednostruke determinacije od 0,92404232 utvrđen provedenim istraživanjem indicira da su uvozno – pasivni leasing poslovi vrlo značajni posredni uzročnik deficita hrvatske robne razmjene sa inozemstvom. Ovo je potvrdila i provedena kvantitativno regresijska analiza u okviru koje je izračunat parcijalni koeficijent od 0,37465. Nadalje, zaključeno je na osnovu veoma visokog koeficijenta linearne determinacije od 0,91170439, odnosno veoma visokog koeficijenta linearne koleracije od 0,83120489, da su na visoku inozemnu zaduženost hrvatskog gospodarstva uvelike utjecali uvozno-pasivni leasing poslovi. Isto tako, u radu je utvrđeno da izvozno – aktivni leasing poslovi u RH de facto ne postoje, međutim oni bi, uz aktivnu ekonomsku politiku hrvatske vlade i Hrvatske gospodarske komore, mogli postojati i imati velik utjecaj na unapređenje hrvatskog izvoza, posebice ako se uzme u obzir da hrvatsko pučanstvo ima dosta znanja, voljno je investirati, te da bi hrvatski poduzetnici sasvim logično trebali koristiti i izvozno – aktivne leasing poslove, naročito u odnosu na zemlje u razvitku. Analiza učinaka projekcija uporabe leasinga na rezultate poslovanja gospodarskih subjekata pokazala je da su i jedan i drugi temeljni leasing odnosi, znači i operativni i financijski leasing, troškovno promatrano, relativno umjereni oblici financiranja gospodarske aktivnosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 45/DOKT
Ključni pojmovi: leasing, oblici financiranja, mikroekonomski učinci, robni deficit, vanjskotrgovinska razmjena, turizam
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.542 Mikroekonomija
3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 347 Građansko pravo > 347.4 Obveze. Ugovorne obveze. obveznice. Ugovori. Sporazumi > 347.44 Ugovori općenito. Ugovorno pravo. Obvezno pravo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:33
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1997

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku