E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovna politika Hrvatskih željeznica Holding d.o.o. u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav

Dedić, Ante (2011) Poslovna politika Hrvatskih željeznica Holding d.o.o. u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (4MB)

Sažetak

Hrvatske željeznice osnovane su 1992. i još uvijek su u stopostotnom državnom vlasništvu. Željeznički sustav u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Dok nisu počele poslovati kao Hrvatske željeznice, željeznice u Hrvatskoj djelovale su u više različitih organizacijskih oblika. U današnje vrijeme upravljaju željezničkom mrežom od 2722 kilometra pruga. Brojni problemi što su ih naslijedile samo su se nastavili i intenzivirali. Najzražajniji su problemi infrastrukture koja je svih ovih godina loše održavana. Zapravo održavalo se tek postojeće stanje, a unaprjeđenja i poboljšanja jako su mala. Drugi također veliki problem jest vozni park, koji je sada stariji od trideset godina u prosjeku. Broj zaposlenih već dugo vremena veliki je problem jer se početkom devedesetih godina naslijedilo oko 42.000 zaposlenih. Poslovni rezultati i uspješnost mjerili su se više kvantitativnim pokazateljima, a financijski rezultat nalazio se u drugom planu. Takav pristup rezultirao je nagomilavanjem gubitaka tijekom devedesetih godina. Sve te probleme uočila je i hrvatska Vlada, pa je 1995. pokrenula proces restrukturiranja Hrvatskih željeznica, koji je trebao rezultirati oblikovanjem nove organizacijske strukture i modernizacijom poslovanja radi razvoja održivih konkurentskih prednosti i smanjenja udjela državnih subvencija u prihodima. U prvoj fazi procesa restrukturiranja izdvojena su sva ovisna društva čija djelatnost nije izravno vezana uz pružanje željezničke prijevozne usluge. Do godine 2009. broj zaposlenih smanjen je na 18.500. Rezultati provedenih istraživanja pokazali su da promjene i poboljšanja koja su do sada provedena nisu dovoljna ni iz financijskoga ni iz operativnog aspekta. Valja reći i to da ni direktive Europske unije vezane uza željeznički promet nisu provedene u cijelosti. Istraživanjem je potvrđeno i to da dosadašnji proces restrukturiranja, premda je došlo do stanovitih pomaka i poboljšanja, ima više formalno nego strateško i operativno značenje. To je potvrđeno činjenicom da još uvijek nije oblikovan sustav strateškog upravljanja koji bi bio u funkciji brzoga i učinkovitog preoblikovanja Hrvatskih željeznica holding d.o.o. u europskoga željezničkog prijevoznika. Primjenom modela razvoja poslovne politike i modela razvoja Hrvatskih željeznica holding d.o.o. i njegovom brzom i učinkovitom implementacijom moguće je pozitivno pridonijeti preoblikovanju Hrvatskih željeznica holding d.o.o. u europskoga željezničkog prijevoznika. Ključna pretpostavka koja je istraživanjem potvrđena jest ta da se restrukturiranje i osuvremenjivanje poslovanja moraju provesti u najkraćem roku u svim poslovnim segmentima, što znači da takav proces svakako mora biti podržan oblikovanjem i primjenom suvremenog sustava strateškog upravljanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 51/DOKT
Ključni pojmovi: promet, prometni sustav, Hrvatske željeznice holding d.o.o., prometna politika, modeli, razvoj, Hrvatska, Europska unija
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 656 Promet
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 29 May 2014 12:19
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1999

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku