E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razmatranje i ocjena interne kontrole u revizijskom procesu na primjeru poduzeća Riviera Poreč d.d.

Jolić, Jelena (2010) Razmatranje i ocjena interne kontrole u revizijskom procesu na primjeru poduzeća Riviera Poreč d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (344kB)

Sažetak

U kontekstu sustava internih kontrola ističu se računovodstvene i neračunovodstvene kontrole te interna revizija koja nadzire interne kontrole. Funkcioniranje sustava internih kontrola izuzetno je značajno za reviziju jer dobro organiziran sustav internih kontrola olakšava i skraćuje provedbu revizije. Revizor mora razumjeti internu kontrolu poduzeća kako bi odredio opseg revizije. Tijekom obavljanja revizije revizor će uočiti koje su slabosti u računovodstvenom sustavu poduzeća i dužan je o tome izvijestiti upravu. Revizori će pristupiti upoznavanju i ocjeni sustava internih kontrola. Međutim, u kojoj će mjeri revizor pristupiti upoznavanju i ocjeni sustava internih kontrola, to je uvjetovano izabranim pristupom reviziji, odnosno profesionalnom prosudbom revizora. Nakon toga revizor na temelju interne kontrole procjenjuje rizik da ona neće spriječiti ili otkriti značajne pogreške u financijskim izvještajima. Na temelju prikupljenog dokaznog materijala, ispitivanjem interne kontrole dolazi se do konačne procjene razine kontrolnog rizika. U ovom radu objašnjeno je ukratko što je to revizija, tko obavlja reviziju, koje vrste revizija postoje. Prikazan je rad interne kontrole poduzeća Riviera Poreč d.d., te kako revizijsko poduzeće PricewaterhouseCoopers daje mišljenje o obavljenoj reviziji na poduzeću Riviera Poreč d.d. s naglaskom na razmatranje i ocjenu internih kontrola u tom poduzeću. Osim praktičnog dijela prikazano je koji su to standardi, pravila i zakoni kojih se treba pridržavati poduzeće, ali i revizorsko društvo pri obavljanju revizije. Za revizora su bitni revizorski rizici jer ovisno o visini rizika revizor će prihvatiti da obavi reviziju nekog Društva. Potrebno je da revizor upozna unutarnju i vanjsku okolinu poduzeća kako bi dobro obavio reviziju i kako bi njegov rizik bio što manji. Nakon što se revizor odluči obaviti reviziju potrebno je planirati reviziju, razmotriti internu kontrolu, provesti dva osnovna tipa revizijskih testova, a to su testovi kontrole i dokazni testovi. Dokazni testovi služe za otkrivanje značajnih pogrešaka u iznosima, dok se testovi kontrole usmjeravaju na pronalaženje pogrešaka u primjeni kontrole. Cilj ispitivanja revizora sastoji se u tome da utvrdi djeluje li interna kontrola onako kako je zamišljena, što znači da je učinkovita u sprečavanju ili otkrivanju pogrešaka. U izradi ovog rada, nastojalo se objektivno i nepristrano prikazati činjenice i informacije do kojih se došlo u istraživanju. Najčešće je korištena metoda intervjua, kojom je dobiven najveći broj informacija od zaposlenih osoba u poduzeću, vezanih za poduzeće Riviera Poreč d.d. u razdoblju od 29. studenog 2010. do 03. prosinca 2010.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/173
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:08
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:08
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/200

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku