E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva Uljanik d.d. Pula

Barbieri, Elena (2012) Analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva Uljanik d.d. Pula. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (369kB)

Sažetak

Financijski izvještaji sastavljaju se temeljem nastalih poslovnih događaja koji su prethodno evidentirani u poslovnim knjigama, a koji imaju svoj utjecaj na kategorije bilance. Zakonom o računovodstvu određeni su temeljni financijski izvještaji i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji su vrlo važan izvor informacija za donošenje poslovnih odluka. Zato je potrebno znati čitati i analizirati financijske izvještaje. Analizom financijskih izvještaja dolazi se do dragocijenih informacija o strukturi i promjenama u financijskim izvještajima, o financijskom položaju i financijskoj učinkovitosti. Informacije su potrebne prvenstveno menadžmentu tvrtke u kreiranju i usmjeravanju financijske i poslovne politike trgovačkog društva, ali i svim drugim zainteresiranim korisnicima. Temeljem analize financijskih izvještaja, utvrđen je odnos između različitih računovodstvenih kategorija i odnosi unutar tih kategorija. Analizom financijskog položaja utvrđen je stupanj dugoročne i kratkoročne financijske ravnoteže ili stabilnosti i to uz pomoć skupina pokazatelja apsolutnih (marže) i relativnih (pokazatelji) veličina. Analiza financijske učinkovitosti obuhvaća analizu ekonomičnosti i analizu profitabilnosti. Analizom ekonomičnosti dolazi se do spoznaje o ekonomičnosti poslovanja na razini poslovne, financijske, izvanredne, redovne i ukupne djelatnosti. Analizom profitabilnosti dolazi se do spoznaje o stupnju prinosa aktive i stupnju prinosa kapitala. Temeljem provedene analize financijskih izvještaja trgovačkog društva Uljanik d.d. proizlazi da je financijski položaj veoma problematičan, nalazi se u zoni visokog rizika za daljnje poslovanje te iskazuje kroničnu dugoročnu i kratkoročnu financijsku neuravnoteženost. Takvo se stanje mora ozdraviti s jedne strane dotokom novog kapitala – dokapitalizacijom i smanjenjem zaduženosti, a s druge strane većom financijskom učinkovitošću, koja je povezana sa kvalitetnijim tržišnim pozicioniranjem naspram konkurencije, i većom produktivnošću te smanjenjem rashoda u poslovanju. Informacije do kojih se dolazi analizom financijskih izvještaja, bilo bi potrebno nadopuniti sa tzv. nefinancijskim informacijama, koje znaju imati jako veliko značenje u usmjeravanju poslovanja trgovačkog društva te tako pružaju uz financijske informacije cjelovitu sliku poslovanja gospodarskog subjekta – poduzeća.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/171
Ključni pojmovi: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje, financijski položaj, financijska učinkovitost, apsolutne vrijednosti – marže, relativne vrijednosti – pokazatelji.
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.1 Oblici poduzeća. Financiranje > 658.14 Financiranje. Financiranje poduzeća. pribavljanje kapitala
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:34
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:34
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2006

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku