E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Istraživanje inovacija u Hrvatskim proizvodnim poduzećima

Brščić, Mirela Roža (2012) Istraživanje inovacija u Hrvatskim proizvodnim poduzećima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (521kB)

Sažetak

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo ekonomske krize, kako na razini svjetskog gospodarstva, tako i u Hrvatskoj. Proizvodnja u Hrvatskoj polako se gasi, svakim danom zatvaraju se poduzeća koja proizvode i cini se kako samo uslužna poduzeca opstaju. Hrvatska je, prema svjetskim mjerilima, mala zemlja, i teško joj se mjeriti sa večim i jačim konkurentima. Upravo zato, poduzećima je potrebno nešto što će ih izdvojiti od ostalih, dati im prednost pred poduzećima koja su jača i veča i koja djeluju na večem tržištu. Inovacije postaju ključne u transformaciji ekonomskih struktura i industrijskih sektora u zemljama u tranziciji kroz razvijanje novih proizvoda, usluga i procesa. Poboljšavanje inovativnih sposobnosti zahtijeva transfer i prihvačanje novih tehnologija i njihovu integraciju u postojeće aktivnosti poduzeća (Radas, 2003, 1). Poduzeća u zemljama u tranziciji nalaze se pred izazovom jer se prije nisu nalazila u situaciji da su im potrebne poslovne vještine za uspješno inoviranje, jer se to u prijašnjem sustavu nije smatralo bitnim. Vještine, kao što su marketing, management, management ljudskih potencijala i druge, često bile zanemarivane u prošlosti. Nedostatak iskustva u modernom načinu poslovanja postaje zapreka u postizanju željene inovacijske sposobnosti, i postupno u postizanju određene razine konkurentnosti. Tranziciju ka post-industrijskom društvu označava rastuča zaposlenost u tercijarnom sektoru, znanje preuzima ulogu kapitala, inovacija zamjenjuje tradiciju kao pokretač napretka i rasta (Grupe, Kušic, 702). Za zemlje koje su bile socijalisticki uređene, karakteristična je tehnološka zaostalost, niskokvalitetni proizvodi, te neučinkovitost procesa. Da bi se stanje popravilo biti će potrebno duže vrijeme. Tranzicija iz socijalističkog gospodarstva ka slobodnom tržištu, puna je povijesnih barijera i institucionalnih pritisaka (Dabic et al, 2009, 40). Za tranzicijske ekonomije u nastanku, kao u slucaju Hrvatske, elementi koji nedostaju kao što su slaba tržišta kapitala, infrastrukturni problemi, problemi privatizacije i sumnja javnosti u strana poduzeća, odvratili su izravne strane ulagače od ulaganja. Privatizacijski proces nije uspio potaknuti nova produktivna ulaganja. Današnje najrazvijenije ekonomije su temeljene na znaju, dok zemlje kao što je Hrvatska, tek pokušavaju razviti takve kompetencije (Dabic et al, 2009, 40). Kao temelj istraživanja postavljaju se pitanja: Da li se konkurentnost poduzeca temelji na inovacijama? Kakav je odnos veličine poduzeća i inovacija? Surađuju li poduzeća pri razvoju inovacija? i Kako inovacije utječu na dobit poduzeća? Cilj rada je prikazati u kojoj mjeri hrvatska proizvodna poduzeća inovaciju koriste kao strategiju postizanja i održavanja konkurentnosti na tržištu, kako inovacija utječe na poslovanje poduzeća, u kojoj mjeri poduzeća surađuju sa svojom okolinom u stvaranju inovacija te kako veličina poduzeća utječe na inovativnost poduzeća. Ovaj rad se pored uvoda i zaključka sastoji od pet cjelina. U prvome dijelu bit će pojašnjeni pojmovi kao što su konkurentske prednosti, konkurentnost poduzeća, operacijski menadžment, inovacije i ideje iz kojih nastaju inovacije te odjel za istraživanje i razvoj i njegove zadaće. U drugome dijelu govorit će se o inovacijama i njihovoj podjeli te fazama inovacijskog procesa. U trećem dijelu govori se o inovacijama kao menadžerskom procesu, o fazama inoviranja. U četvrtom dijelu biti ce pojašnjene strategije inoviranja i koji su rizici prisutni pri inoviranju, o suradnji pri inoviranju i tko sve može sudjelovati u inoviranju, kako se mjeri uspješnost inovacija. U petom dijelu provedeno je empirijsko istraživanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/176
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.341.1 Razvoj proizvodnih snaga. Tehnički napredak. Inovacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:35
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:35
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2011

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku