E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Planiranje revizije na primjenu revizijskog društva „PA“ d.o.o.

Kolić, Ivan (2012) Planiranje revizije na primjenu revizijskog društva „PA“ d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (662kB)

Sažetak

Cilj ovog rada jest prezentirati fazu planiranja revizije koja bitno utječe na učinkovitost i djelotvornost procesa revizije financijskih izvještaja. U tom smislu korištene su metode opisivanja tj. deskripcije, analize te intervjuiranja i studija slučaja na obradi konkretnog primjera. Sam rad započinje obradom osnovnih pojmova revizije, njezinim vrstama, karakteristikama koje je obilježavaju, govori o njezinim funkcijama i samom značaju revizije u procesu donošenja poslovnih odluka vezanih za pojedino poduzeće. Također prikazan je i Zakon o reviziji kojim je regulirana revizija financijskih izvještaja, koji obuhvaća pravila i propise prema kojima se revizor vodi prilikom obavljanja revizije financijskih izvještaja za svog komitenta. Naime, biti će govora o osobama koje provode reviziju ili revizorima, znanjima i karakteristikama koje moraju imati, kao i propisa kojih se moraju pridržavati kako i uspješno mogli obavljati svoj posao. Potom slijedi kratko upoznavanje sa Hrvatskom revizorskom komorom, kao stručnom organizacijom koja sa svojim načelima i pravilima rukovodi i nadzire rad svih samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske. U nastavku slijede osnovne faze procesa revizije financijskih izvještaja koje su obrađene pojedinačno kako bi se stekao što bolji uvid u postupke koji se poduzimaju prilikom planiranja revizije. Glavni ili središnji dio ovog rada odnosi se na samo planiranje revizije i njezine korake, gdje se navode osnovna obilježja planiranja, problemi sa kojima se revizor susreće prilikom obavljanja svojih aktivnosti, te radnje koje poduzima kako bi proces revizije bio što učinkovitiji i djelotvorniji da bi na kraju financijska izvješća bila što je više moguće pouzdanija i objektivnija. Ovdje su navedeni svi koraci koje revizor mora obuhvatiti prilikom planiranja revizije, te su objašnjene značajnosti koje ima pojedini korak za ukupno planiranje revizije. Kao završni dio rada prikazati će se planiranje revizije na primjeru jednog društva, gdje su detaljno prikazani svi koraci koje revizor poduzima prilikom planiranja revizije, odnosno prikazano je kroz primjer kako u biti samo planiranje revizije izgleda u praksi. Planiranje revizije razrađeno je na konkretnom primjeru revizorskog društva „PA“ d.o.o. koje je obavljalo reviziju klijenta „X“ d.o.o. Sama obrada ovog slučaja prikazuje planiranje revizije financijskih izvještaja kroz deset koraka na konkretnom primjeru, prikazano je kako revizorsko društvo odabire revizorski tim, utvrđuje neovisnost, procjenjuje podobnost revizije, upoznaje poslovanje i djelatnost klijenta, utvrđuje značajnost i revizorski rizik, zatim procjenjuje inherentni rizik te vrši početnu procjenu kontrolnog rizika, procjenjuje vjerojatnost nastanka pogrešaka, prijevara i nezakonitih radnji, utvrđuje povezane stranke i provodi analitičke postupke. Devet skupina aktivnosti u okviru planiranja revizije obavljaju se s ciljem ostvarenja desete aktivnosti odnosno razvoja opće revizijske strategije te izrade plana i programa revizije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/145
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:31
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:31
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2025

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku