E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj turizma na gospodarstvo Republike Hrvatske

Trstenjak, Ksenija (2012) Utjecaj turizma na gospodarstvo Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (868kB)

Sažetak

Strategijski menadžment se kao koncept razvio tijekom vremena i nastaviti će se i dalje razvijati. Kako strategija čini središnju kategoriju strategijskog menadžmenta sve se više počelo proučavati pojam strategije i pristupi njezinom formuliranju. Utjecajem modernoga svijeta, kao i modernoga menadžmenta te novih varijabli okoline moralo se sagledati na nov način pojam formulacije strategije i implementacije strategije te kako će se ona moći oblikovati i prilagođavati s obzirom na promjenjivo okruženje i turbulentno tržište. Nakon uvoda, u drugom poglavlju ovog rada govoriti će se o samom pojmu strategije, kako je ona nastala te njenu povezanost s poslovnim svijetom. Osim pojma strategije, u ovom poglavlju imati ćemo prilike upoznati se sa strategijskim planom, kao i sa vrstama strategija. U trećem poglavlju pojasniti će se tipovi implementacijskih programa, sama implementacija strategije te koja je njezina zadaća. Osim toga iznijeti će se dva glavna teorijska pristupa korporativne strategije: preskriptivni i emergentni pristup te njihovo ponašanje u svim fazama formulacije i implementacije strategije. Četvrto poglavlje donosi nam funkcijske strategije, kao i strategije istraživanja i razvoja, strategiju marketinga te njihov utjecaj na implementaciju strategije. Također govori o implementaciji pomoću politika, programa i procedura, kao i implementacija putem organizacijske strukture, stilova vodstva, organizacijske kulture i nagrađivanja. Podrobnije će se objasniti vrste organizacijskih struktura, kakve stilove vođenja susrećemo, kakva mora biti organizacijska kultura te nagrađivanje kao motivacija da se što bolje ispune ciljevi koji su zacrtani. Na kraju poglavlja dolazimo do ponašanja najodgovornijih menadžera odnosno kako oni moraju upravljati strategijom, njihov odnos prema implementiranju strategije i prema svojim zaposlenicima. Peto poglavlje donosi primjer iz prakse, u ovom slučaju primjer Atlantic Grupe, odnosno ciljeve, strategije, organizacijsku strukturu i implementaciju strategije te kompanije. Šesto poglavlje se odnosi na zaključak istraživanja, nakon kojeg je priložena literatura i popis slika. Prilikom nastanka ovoga rada koristile su se znanstvene metode analize, sinteze i opovrgavanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/185
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:37
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2028

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku