E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ključni elementi strategijskog odlučivanja

Vuković, Tea (2012) Ključni elementi strategijskog odlučivanja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (614kB)

Sažetak

Strategijsko odlučivanje vrlo je vaţna tema svakog poduzeća. Kako bi poduzeće moglo uspješno poslovati, potrebno je donijeti strateške odluke koje nadalje doprinose budućnosti cjelokupne organizacije. Kompanije moraju odrediti dugoročne ciljeve, kao i izbor akcija i alokacije resursa kako bi se ostvarili ti ciljevi. U radu su opisani ključni elementi strategijskog odlučivanja u poduzeću te njihove karakteristike. Poduzeće mora svaki ključni element pomno razmotriti te uspješno prilagoditi u svoje poslovanje. Svaki element pojedinačno utječe na sposobnost organizacije da konkurira na trţištu i tako ostvari ţeljeni profit. Proces donošenja strategijskih odluka kompleksan je proces i zahtjeva od menadţmenta najviše razine da svojim sposobnostima i znanjima da izgradi poduzeće koje će se u budućnosti smatrati konkurentnom silom u industriji. Proces planiranja u poduzeću započinje definiranjem planova, vizije i ciljeva kao temeljne buduće odrednice koje će voditi poduzeće prema budućnosti. Nakon što su definirani navedeni elementi, poduzeće razvija proces koji će omogućiti izbor najbolje strategije koje mogu biti na korporacijskoj, poslovnoj i funkcijskoj razini. Slijedi odreĎivanje konkurentske prednosti i načini na koji će poduzeće ostvariti odrţivu prednost u odnosu na svoje konkurente. Kod donošenja odluka o konkurentskoj prednosti poduzeće mora sagledati i odrţivost odluka i njihov utjecaj na sudionike u njegovom okruţenju. Okolina je element strategijskog odlučivanja koji ima velik utjecaj na poduzeće jer se često mijenja i zahtjeva od poduzeća stalno praćenje i prilagoĎavanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/186
Ključni pojmovi: strategijsko odlučivanje, ključni elementi strategijskog odlučivanja, vizija, konkurentska prednost
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:37
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2029

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku