E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Značaj kongresnog turizma za razvoj turizma u Republici Hrvatskoj

Prijatelj, Vanja (2012) Značaj kongresnog turizma za razvoj turizma u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (817kB)

Sažetak

Cilj ovog rada je dokazati da je razvoj kongresnog turizma u Hrvatskoj izuzetno važan, ne samo radi ekonomskog doprinosa, već i za njezin ukupan razvoj. Potrošnja sudionika na poslovnim skupovima je relativno visoka, pa se kongresni turizam smatra jednim od najprofitabilnijih oblika turističkih kretanja, s obzirom da sudionici na dnevnoj bazi troše znatno više nego odmorišni turisti. Svrha rada je istražiti koliki značaj ova vrsta turizma ima za Hrvatsku budući da je turizam u Hrvatskoj jedna od vodećih gospodarskih aktivnosti i da Hrvatska kroz turizam i njegove specifične oblike može potaknuti intenzivniji gospodarski rast i povećati izvoz roba. Kvalitetna kongresna ponuda, osim što utječe na produljenje sezone, dobar je medij za promociju zemlje, jer je u praksi poznato da se sudionici kongresa često vraćaju u destinaciju u privatnom aranžmanu kao odmorišni turisti ukoliko su bili zadovoljni uslugama prilikom sudjelovanja na kongresu. Predmet istraživanja ovog završnog rada je istražiti kongresni turizam kao „novi“ oblik turizma za Hrvatsku s obzirom da u dosadašnjim smjernicama razvoja hrvatskog turizma, kongresni turizam nije u dovoljnoj mjeri prepoznat kao jedan od strateški važnih specifičnih oblika turizma. Pretpostavka rada je da je kongresni turizam danas sve više prisutan u svjetskim turističkim kretanjima s velikim utjecajem na ukupni turistički promet svake zemlje. Isti čini važan dio turističke potražnje te su istoga svjesni turistički posrednici, hoteli i destinacije kao dionici turističke ponude. Istraživanje je provedeno korištenjem znanstvene literature i to bibliografskih jedinica koje obuhvaćaju turističku industriju, posebice brojnih članaka brojnih autora koji su dali svoj doprinos ovoj problematici. U radu je korištena metoda analize, sinteze, deskripcije, indukcije, dedukcije te statistička metoda. Rad je strukturiran u sedam poglavlja uključujući sadržaj, popis literature i tablica. U uvodnom dijelu navedeni su ciljevi, svrha i predmet rada, hipoteza i metode prikupljanja podataka. U središnjem dijelu rada na samom početku donosi se pojmovno definiranje turizma, vrši se podjela turizma i vrsta turističkih djelatnosti. Također, provodi se analiza selektivnog turizma i njegovih karakteristika. Iduće poglavlje bavi se analizom kongresnog turizma, od prvih začetaka, preko obilježja i čimbenika ponude i potražnje. Pod čimbenicima ponude analiziraju se hotelski lanci, kongresni centri i uredi, destinacijski čimbenici, koji uključuju profesionalne organizatore kongresa i destinacijske menadžment kompanije, infrastruktura i dostupnost destinacija te njihova atraktivnost. Nadalje, kongresno tržište potražnje bavi se analizom korporacija i asocijacija koji čine dio kongresne potražnje, motivacijskim čimbenicima dolaska i potrošnjom sudionika na poslovnim skupovima. U četvrtom, ključnom poglavlju, naglasak je na kongresnom turizmu u Republici Hrvatskoj. U tom se poglavlju ispituju ciljevi i strategije kongresnog turizma na području Hrvatske. Na temelju statističkih podataka iznosi se opseg ove vrste turizma u Republici Hrvatskoj, provodi se analiza hrvatskih PCO i DMC agencija, hotela i ostalih dionika u kongresnom turizmu. U poslijednjem dijelu četvrtog poglavlja dani su primjeri dobre prakse. U petom poglavlju se donosi analiza kongresnog turizma u svijetu te stanje Hrvatske u odnosu na najpopularnija svjetska i europska kongresna odredišta kao i usporedbu s regionalnim susjedima. Na kraju središnjeg dijela ovog rada, u šestom poglavlju, prije svega, na temelju rezultata istraživanja iznose se perspektive razvoja u budućnosti, nužne prilagodbe hrvatskog turizma te preporuke djelovanja. Zaključni dio rada donosi kratak osvrt na čitav rad i preporuke za daljnja istraživanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/183
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:40
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2043

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku