E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijskih izvještaja "KRAŠA" d.d.

Liović, Petra (2012) Analiza financijskih izvještaja "KRAŠA" d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Završni rad, Analiza financijskih izvještaja „Kraša“ d.d. , Zagreb, napisan je u okviru kolegija Financijsko računovodstvo. Sastoji se od četiri poglavlja, priloga i zaključka. U ovom radu analizirat će se temeljni financijski izvještaji „Kraš“ d.d. u radoblju od 2009. do 2011. godine te utvrditi financijski položaj i financijska učinkovitost. Korijeni „Kraša“ sežu u 1911. i osnutka tvornice „Union“, a pod današnjim imenom „Kraš“ posluje od 1950. godine. Povijesni razvoj društva, djelatnost, prodaja i proizvodnja, ljudski potencijali te rizici s kojima se društvo susreće u svom poslovanju, kao i razvojne perspektive opisani su u prvom poglavlju. U drugom je poglavlju obuhvaćen teorijski dio temeljnih financijskih izvještaja te svrha financijske analize. Na temelju komparativne analize i analize trenda, analizom bilanci i računa dobiti i gubitka, te analizom putem pokazatelja uz primjenu računovodstvenih znanja prikazana je struktura bilance i računa dobiti i / ili gubitka „Kraša“ d.d., a u nastavku su obrazloženi i komentirani rezultati s gledišta autora. Na kraju se nalaze prilozi u vidu bilance računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom tijeku i promjenama vlasničke glavnice, koji nam pružaju uvid u godišnja financijska izvješća društva. Kako temeljni financijski izvještaji sami za sebe ne pružaju dovoljno informacija kojima možemo utvrditi i ocijeniti kvalitetu uspješnog poslovanja sa stajališta pojedinih čimbenika i njihovog utjecaja, za dobre odluke u postizanju boljeg rezultata poslovanja služe različite skupine pokazatelja. Stoga je, u trećem poglavlju, prikazan financijski položaj (stanje) društva. Financijski je položaj prikazan relativnim vrijednostima, odnosno pokazateljima poslovanja. Izračunati su pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti te imobiliziranosti, sa pripadajućim podskupinama. U četvrtom poglavlju analizirana je financijska učinkovitost poslovanja „Kraša“ d.d. pokazateljima ekonomičnosti i profitabilnosti. U zaključku se ukratko prikazuje važnost financijske analize poduzeća te se sagledava analizirano poslovanje „Kraša“ d.d. u razdoblju od 2009. do 2011. godine.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/194
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:33
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2050

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku