E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena genetičkih markera u identifikaciji vrsta roda Mytilus

Lazić, Aleksandar (2011) Primjena genetičkih markera u identifikaciji vrsta roda Mytilus. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (851kB)

Sažetak

U ovom radu identificirali smo vrstu roda Mytilus smrznutih dagnji iz trgovine. Na pakiranju nije bila navedena ispravna deklaracija proizvoda jer se nije navodila vrsta dagnji. Jedina informacija na pakiranju bila je podrijetlo dagnji iz uzgajališta u Čileu. Pretpostavljali smo da će upakirane dagnje pripadati jednoj od tri vrste takozvanog Mytilus edulis kompleksa. Taj kompleks saĉinjavaju tri morfološki sliĉne vrste: Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, Mytilus edulis Linnaeus, 1758 i Mytilus trossulus Gould, 1850, koje se po ostalim osobinama bitno razlikuju. Za analizu smo koristili genetiĉki marker Me 15/16 koji se temelji na razliĉitim veliĉinama regije izmeĊu poĉetnica Me15 i Me16 kod razliĉitih vrsta roda Mytilus. Lanĉanom reakcijom polimerazom umnožili smo neponavljajuću regiju kodirajućeg nukleotidnog slijeda DNA za adhezivni protein stopala. Duljina neponavljajuće regije kod vrsta M. edulis kompleksa iznosi; 180 parova baza kod vrste M. edulis, 168 parova baza za M. trossulus, odnosno 126 parova baza za M. galloprovincialis. Nakon toga smo produkte lanĉane reakcije polimerazom analizirali elektroforezom u gelu i zakljuĉili da je vrsta u Ledo smrznutim dagnjama zapravo M. galloprovincialis. Postoje navodi da uz Ĉileansku obalu obitava vrsta dagnji Mytilus chilensis. Naša analiza upotrebom Me 15/16 genetiĉkog markera pokazala je da je vrsta u paketu zapravo M. galloprovincialis, na osnovu ĉega možemo reći da bi ispravna deklaracija na proizvodu bila vrsta dagnji Mytilus galloprovincialis var. chilensis. Rad je pohranjen u knjižnicama Sveuĉilišta Jurja Dobrile u Puli i Instituta RuĊer Bošković u Rovinju. Izvornik je na hrvatskom jeziku (23 stranica, 7 slika, 3 tablice, 14 literaturnih navoda)

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/204
Ključni pojmovi: dagnje, rod Mytilus, identifikacija vrste, genetiĉki marker Me 15/16
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Znanost o moru
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:37
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2079

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku