E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje projektima informacijske tehnologije

Pincin, Emanuela (2012) Upravljanje projektima informacijske tehnologije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Današnja tržišna situacija, u kojoj dominiraju procesi globalizacije, pa s time i povećana konkurencija, zahtijeva od modernog poduzeća prilagodbu koja uključuje veću količinu specifičnih znanja o poslovanju, odnosno kvalificirane kadrove koji će to znanje učinkovito primijeniti. Informacijska tehnologija (IT) u svojim područjima primjene poduzećima ubrzava poslovanje čime znatno doprinosi cjelokupnom značaju i poslovanju samog poduzeća. Ogromna količina podataka i složeni poslovni procesi razlogom su da je bez informacijske tehnologije poslovanje gotovo nemoguće. Specifičnosti proizvoda informatičke tehnologije, nametnuli su potrebu da se proizvodnim procesom upravlja tehnikama projektnog menadžmenta. Projektni menadžment ili upravljanje projektima na razini pojedinih proizvoda i cijelog poduzeća omogućuje izvršnom menadžmentu i svakoj organizacijskoj jedinici efikasnu orijentaciju na izvršenje projekata koji su u suglasju sa strateškim ciljevima poduzeća. Uvoñenje tehnika upravljanja projektima u proizvodne i upravljačke procese obično zahtijeva velike organizacijske promjene, opsežne resurse i značajan utrošak vremena. Za uspješnu pripremu projekta te izvoñenje svakako je potrebna projektna organizacija koja djeluje u svim fazama od strategijske pripreme projekta do kraja projekta i tako ovladava projektnim procesom. Voñenje projekta, koje može biti u odnosu na organizaciju poduzeća i vrstu projekta organizirano na različite načine, zahtijeva organizacijska rješenja za uspješni projektni menadžment i osposobljene voditelje projekata. Izbor odgovarajućeg hardvera, operativnog sistema, sistema za povezivanje aplikacija, zahtijevaju od voditelja projekta da pregovorima izañe iz labirinta zahtjeva, specifikacija, usluga i cijena. Nedovoljno upravljanje projektima je osnova njegovog neuspjeha. Često su voditelji projekta uhvaćeni u vrtlogu korporativne politike i poslovnih promjena i nisu u mogućnosti da drže projekt čvrsto na utvrñenom pravcu. Bez obzira koliko su teške ključne implementacije IT tehnologije, one mogu biti izvedene prikladno. Cilj ovog rada je da se ukaže na prednosti i nedostatke koje tehnike projektnog menadžmenta ili upravljanja projektima koriste u proizvodnji IT projekata. Ovaj stručan rad može pomoći studentima kao literatura u izradi seminara te budućih radova kako završnih tako i diplomskih. Kako se poduzeća sve više usmjeravaju prema upravljanju zasnovanom na pojedinačnim projektima ne bi li se postiglo više s manje uloženih sredstava i budući da potražnja za učinkovitim i uspješnim voditeljima projekta neprestano raste, sve više i više pojedinaca nailazi na mogućnost da prvi put sami upravljaju nekim projektom. U savršenom svijetu, svaki bi mogući kandidat za novopečenog voditelja projekta imao iza sebe odrañene odgovarajuće stručne škole i seminare, programske vježbe te iskustvo stečeno tijekom pripravničkog staža prije nego što će se upustiti u rukovoñenje svojim prvim projektom. Upravo ovaj rad može pomoći takvim kandidatima u budućem rukovoñenju projektima. U radu se koristi literatura sa prezentacijskih slajdova profesora sa ekonomskih fakulteta, intervjui voditelja projekata sa velikim iskustvom na IT projektima, internetske stranice posvećene upravljanju projektima, stručnih knjiga, raznih članaka, seminara i slično. Rad se sastoji od osam poglavlja. Prvo poglavlje: Uvod, daje se sažeti problem istraživanja, objašnjava se cilj, svrha, korištene metode istraživanja i kratki opis kompozicije rada. Drugo poglavlje pod nazivom: IT u poslovanju, prikazuje ulogu informacijske tehnologije u društvu, njezin utjecaj na poslovni proces, razloge zbog kojih bi trebalo ulagati u nju te načela i standarde upravljanja IT-om. Treće poglavlje nosi naziv: Upravljanje projektima, gdje su objašnjeni elementi upravljanja projektom, izbor odgovarajuće organizacijske strukture projekta, definirani su IT projekti, prikazani su primjeri IT projekata, elementi bitni za njihov uspjeh, opisani su problemi razvoja IT projekta te udruge za upravljanje projektima u svijetu i Hrvatskoj. Četvrto poglavlje nosi naziv: Zainteresirane strane u IT projektu, gdje se daje prikaz svih sudionika na projektu poput voditelja projekta i njegova uloga, ključna umijeća i najčešće pogreške koje čini, zatim projektni tim IT projekta kojeg sačinjavaju ljudi poput sistemskog analitičara, administratora baze podataka, programera, mrežnog administratora, software developera te web dizajnera. Peto poglavlje pod nazivom: Planiranje projekta, razrañuje definiranje i planiranje projekta, strukturu prekidanja rada i njegove smjernice, procjenjivanje poslova kao i njegovo upravljanje, razvijanje rasporeda projekata, budžetiranje i procjenu troškova projekta, opisuje koji se alati koriste za upravljanje IT projektima, programske pakete, prednosti i nedostatke softvera te prikazuje vrste alata za upravljanje IT projektima. Šesto poglavlje pod nazivom: Nadziranje projekta razrañuje pojedine faze poput upravljanja izmjenama, ishodima, problemima, rizicima, vremenskim planom te kvalitetom projekta. Sedmo poglavlje pod nazivom: Izvedba projekta prikazuje predvoñenje projektom, upravljanje komunikacijama, očekivanjima, izvedbu projektne skupine, upravljanje prodavateljima te zatvaranje projekta. Osmo poglavlje odnosi se na Zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/208
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:37
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2083

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku