E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića

Dorić, Ivan (2012) Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (356kB)

Sažetak

Priroda ugostiteljske djelatnosti, a posebno dijela koji se vezuje uz usluge prehrane i toĉenja pića, vezuje se uz nužnost primjene posebnih pravila ili već uvriježenih obiĉaja, kako bi se djelatnost uspješno obavljala te kako bi se zaštitilo i ugostitelja i gosta. Naime, njihov se odnos regulira posebnim ugovorom o ugostiteljskim uslugama, u ovome sluĉaju ugovorom o uslugama prehrane i toĉenja pića. Svrha i cilj ovoga rada je utvrditi najvažnije znaĉajke Ugovora o uslugama prehrane i toĉenja pića, na naĉin da se definira pojam ugostiteljstva te posebnosti i karakteristike spome-nutog ugovora, kao i obveze i prava koja proizlaze iz istoga za ugovorne strane. U izradi ovog rada korišteno je istraživanje vezano uz problem i predmet istraživanja. Prouĉena je literatura iz podruĉja prava u turizmu i ugostiteljstvu. Prikupljena saznanja se iz-lažu radom te se na kraju donose zakljuĉci. Pri izradi ovog rada korištene su sljedeće znan-stvene metode: povijesna metoda, metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, metoda klasifikacije, komparativna metoda, metoda kompilacije, metoda deskripcije te meto-da dokazivanja. Prilikom obrade literature korištene su povijesna metoda, metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, metoda klasifikacije te metoda komparacije. Citati i grafiĉki prikazi preuzeti iz korištene literature prikazani su metodom kompilacije. Prilikom iz-rade rada korištena je i metoda istraživanja za stolom s obzirom da su podaci izneseni u teorij-skom dijelu rada prikupljeni iz sekundarnih izvora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/209
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 347 Građansko pravo > 347.4 Obveze. Ugovorne obveze. obveznice. Ugovori. Sporazumi > 347.44 Ugovori općenito. Ugovorno pravo. Obvezno pravo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:38
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:38
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2084

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku