E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Socijalno blagostanje u RH

Kovačević, Mirjana (2012) Socijalno blagostanje u RH. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (15MB)

Sažetak

Pojam "Socijalna država" ili "Welfare State" koristi se od Drugog svjetskog rata, a opisuje društveni, politički i ekonomski sustav koji se temelji na načelu materijalne jednakosti s ciljem promicanja kako sigurnosti tako i socijalne i ekonomske dobrobiti građana. Pojam "blagostanje" ili "socijalna država" prvenstveno podrazumijeva zdravlje, edukaciju te zaposlenost, a odnosi se na stanje koje pojedinci doživljavaju na različite načine, stanje koje nije mjerljivo. Uži pojam od pojma blagostanje je siromaštvo kao nezaobilazan problem o kojem se svakodnevno raspravija. Potreba za blagostanjem, za materijalnom sigurnošću i za boljim životom kod većine ljudi pretvorila u smisao njihova postojanja. Potraga za blagostanjem je začarani krug, jer u onom trenutku kada dostignemo postavljeni cilj i kada smo sigurni da smo nešto postigli, pojave se novi problemi za riješiti, nove potrebe koje zahtijevaju uvijek više od onoga što imamo, potrebe koje nas prisiljavaju na odricanje i žrtvu. Tako blagostanje postaje ponovno nedostižan cilj i neodgodiva potreba. U ljudskoj naravi je da uvijek teži nečemu većem, ne zadovoljavati se onim što se ima već zahtijevati više, što u neku ruku i nije toliko loše, jer ulažemo maksimalno truda i rada kako bismo to ostvarili. No kada to postane opsesija, kada nas takav stav uvuče u tunel vječitog nezadovoljstva, tada možemo govoriti o psihološkoj želji za blagostanjem, o potrebi koja nam možda i nije neophodna, a koja nam oduzima energiju i koju je definitivno potrebno savladati. Predmet ovog završnog rada su socijalna isključenost, siromaštvo, nezaposlenost, životni standard te osobna potrošnja. Svaki od ovih pojmova zasebno je opisan te su dana neka najvažnija obilježja, načini mjerenja te moguća rješenja. Svrha ovog rada je pokazati kako socijalna isključenost, siromaštvo, nezaposlenost, životni standard i osobna potrošnja utječu na socijalno blagostanje. Da bi neka država imala visok nivo socijalnog blagostanja ona svojim građanima mora pružiti sigurnost, obrazovanje, zaposlenost i zdravstvo. Brzina razvoja nekog gospodarstva ovisi o učinkovitosti državne uprave, nepostojanju birokratskih prepreka, političkoj stabilnosti i vjerodostojnosti, povjerenju investitora u cjelokupni ekonomski sustav, pravnom i poreznom sustavu te o borbi protiv korupcije. Cilj rada pokazati je, na osnovu usporedbe najvažnijih gospodarskih pokazatelja kao što su stope zaposlenosti i nezaposlenosti, BDP, prosječna godišnja stopa rasta BDP-a, uvoz, izvoz, stopa inflacije, postoji li socijalno blagostanje u Republici Hrvatskoj. Ovaj završni rad sastoji se od šest poglavlja, među kojima je prvo uvodno poglavlje u kojemu je ukratko opisano sve o čemu će biti pisano u nastavku. U drugom poglavlju objašnjen je pojam socijalne isključenosti, dimenzije te vrste i obilježja isključenosti. Tema trećeg poglavlja je siromaštvo koja obuhvaća definiranje pojma siromaštva, oblike, pokazatelje, uzroke i način mjerenja siromaštva. U četvrtom poglavlju govori se o nezaposlenosti, posljedicama i rješavanju ovog problema. Peto poglavlje bavi se definiranjem pojma životnog standarda i osobne potrošnje te gospodarskim razvojem, a šesto poglavlje sastoji se od zaključka. Metode koje su korištene u izradi ovog rada su metoda deskripcije, komparacije, metoda analize te statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2012/213
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.5 Javni izdaci. Državni izdaci
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:38
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2088

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku