E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Troškovi poslovanja trgovačkog društva Betoven d.o.o.

Pavelić, Tijana (2013) Troškovi poslovanja trgovačkog društva Betoven d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (774kB)

Sažetak

Osnovni cilj ovog završnog rada je pojasniti pojam, vrste i samo ulogu troškova u teoriji na primjeru poduzeća Betoven d.o.o. iz Pule, te potanko objasniti troškove, njihove vrste i strukturu. Nadalje razrađujemo sve bitne pojmove vezane za troškove poslovanja poduzeća, te podatke koji se odnose na navedeno poduzeće, Betoven d.o.o. Podatci vezani za navedeno poduzeće dijelom su dostupni na internetu, dok se drugi dio odnosi na osobno dobivne podatke iz samog poduzeća Teorija troškova omogućuje nam da upoznamo prirodu troškova, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje u radnom procesu, kako bi mogli poslovno odlučivati i politiku troškova usklađivati s politikom prihoda radi ostvarenja zadovoljavajućeg rezultata i ostvarivanja što veće dobiti. Učinkovitost poduzetnika bit će veća što je s manje troškova ostvario veći profit, odnosno što je više zaradio. Rad je podijeljen po poglavljima, u svakom poglavlju nalazi se detaljno razrađena pojedina cjelina, od samih specifičnosti poduzeća i njegove djelatnosti, specifičnosti i vrsta troškova, do same analize troškova i problema u poslovanju, na primjeru trgovačkog društva Betoven d.o.o. iz Pule. Razradom teorijskog dijela, služeći se stručnom literaturu, koristili smo metode uspoređivanja ukupnih troškova po pojedinim vrstama uspoređujući ih na godišnjoj razini, te uspoređujući povećanje troškova po pojedinim vrstama. Postotno povećanje u 2011.godini po svim vrstama troškova vidljivo je po svim segmentima. Redom po poglavljima predstavit ćemo poduzeće na kojem će se vršiti analiza, specifičnosti poslovanja, podjelu troškova i utvrđivanje zakonitosti, te usporedbu troškova po grupama. Od materijalnih troškova, trošakova sirovina i materijala, ambalaže i sitnog inventara, utrošene energije, utrošenih rezervnih dijelova, troškova usluga proizvodnih i neproizvodnih usluga izrade i dorade proizvoda, usluga prijevoza, održavanja objekata i opreme, te amortizacije. Radom bi trebali dobiti uvid u svaku vrstu troška, te vidjeti po kojem pojedinom trošku je došlo do najvećeg odstupanja, povećanja i smanjenja, te kako daljnje troškove možemo smanjiti ili ograničiti na što manje. Kako raste proizvodnja, rastu i troškovi, ali se njihovom racionalizacijom može ograničiti nepotreban rast i samim time postići bolji poslovni rezultat.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/1
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:39
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2090

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku