E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Porezni sustav Australije

Smolica, Žaklina (2013) Porezni sustav Australije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Porezni sustav relevantan je podsustav cjelokupnog procesa društvene reprodukcije. Mora biti takav da omogućuje primjenu važećih društvenih načela u oporezivanju poreznih obveznika. Ne postoji idealan porezni sustav, ali se ipak mogu navesti obilježja dobrog poreznog sustava, a to su: što manje porezno opterećenje i jednostavnost; neutralnost; što manje izuzeća i oslobođenja; što manji broj stopa i što manje granične stope; trajnost, jer se na postojeće poreze naviknu i porezni obveznici i porezna uprava (Jurković, 2002). Svrha ovog diplomskog rada je prikaz poreznog sustava Australije, i obilježja takvog poreznog sustava. Nakon uvodnog poglavlja koji navodi skraćeni prikaz pojedinog poglavlja ovog diplomskog rada, drugo poglavlje prikazuje obilježja Australije i njena demografska i ekonomska obilježja, te analizira važnije makroekonomske pokazatelje australskog gospodarstva. U trećem poglavlju analiziraju se reforme poreznog sustava Australije kroz tri značajnija perioda od 1788. godine do danas. U ovom se poglavlju, također, analiziraju shema porezno-fiskalnog sustava Australije, te prava i obveze poreznog obveznika. Četvrto poglavlje odnosi se na direktne poreze Australije, tj. na porez na dohodak i porez na dobit. U dijelu o porezu na dohodak osim osnovnih obilježja, navode se i pojedine stavke usko vezane za porez na dohodak. Te pojedine stavke su: doprinosi za zdravstveno osiguranje, obiteljske porezne olakšice i novčana pomoć mladima, studentski zajmovi za visoko obrazovanje i poseban porez na poplavu. Uz porez na dobit, vežu se porez na ostali dohodak i pogodnosti uz plaću, porez na najam naftnih resursa i porezne olakšice za gorivo, te poslovni broj u Australiji, koji su također predmetom analize u ovom radu. O indirektnim porezima odnosno o porezu na dobra i usluge i trošarinama piše se u petom poglavlju ovog rada. Kod poreza na dobra i usluge, posebno se analizira porez na vino i porez na luksuzne automobile. Trošarine se analiziraju na osnovu podjele, kako slijedi: trošarine na naftne derivate, na alkoholna pića, na pivo, trošarine na duhan i duhanske proizvode, te trošarine na sirovu naftu. Šesto poglavlje odnosi se na ostale poreze na razini australske Vlade, i to na poljoprivredne pristojbe i na carine. O porezima na razini pojedinih država i na lokalnoj razini piše se u sedmom poglavlju diplomskog rada. U ovom se poglavlju analiziraju sljedeći porezi: porez na platnu listu, porez na zemlju, porezi na osiguranje, porez na motorna vozila, porezi na igre na sreću, porez na promet nekretninama i porezi na lokalnoj razini vlasti. Osmo poglavlje sadrži fiskalnu analizu prihoda Australije. U ovom su poglavlju prikazani slijedeći podaci: udio poreznog opterećenja zemalja OECD-a, porezno opterećenje po stanovniku prema razini vlasti u Australiji, porezni prihodi prema razini ubiranja u odabranim OECD zemljama, udio pojedinog poreznog prihoda u ukupnim prihodima, proračun Australije, te za kraj prosječan trošak vođenja poreznih poslova. Posljednje, deveto poglavlje je zaključak ovog rada. Metode korištene prilikom izrade ovog diplomskog rada su istraživačka, statistička, matematička, povijesna i komparativna metoda, te metode analize i sinteze. Prilikom izrade ovog rada korištene su službena stranica statističkog zavoda Australije i službena stranica porezne uprave Australije, te ostali izvori koji su navedeni na kraju rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2013/4
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.02 Financijska politika. Fiskalna politika
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:39
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:29
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2093

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku