E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj drvne industrije u Vukovarsko-Srijemskoj županiji

Sebastijan, Tamara (2013) Razvoj drvne industrije u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (314kB)

Sažetak

Predmet istraživanja rada je razvoj drvne industrije u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Drvna industrija je grana industrije koja se bavi preradom drva. Ovaj rad pretežno će se bazirati na razvojnim potencijalima Vukovarsko-srijemske županije koji omogućavaju razvoj drvne industrije na tom prostoru. Ova tema je odabrana iz razloga što je drvno-prerađivacka industrija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, u velikoj krizi i stanje se pogoršava svakog dana unatoč činjenici da se na području županije nalazi Spaćvanski bazen. Radi se o najvećoj cjelovitoj šumi hrasta lužnjaka na nacionalnom teritoriju što dovoljno govori o prirodnim mogučnostima njegovog razvoja. Ako se tome doda tradicija racionalnog gospodarenja šumama te potencijal za razvoj lovnog i izletničkog turizma, onda promatrani prostor ima velike mogučnosti afirmacije ne samo u nacionalnim, nego i europskim okvirima. Rad je podijeljen u 3 dijela. U prvom dijelu rada biti ce rijec o obilježjima drvne industrije Hrvatske te strategijama razvoja industrijske prerade drva. Također su obrađeni modeli prodaje drvnih sirovina, vizije i misije sudionika programa. Gospodarska komora pokušava osmisliti što bolje programe i projekte koji će pomoci drvnoj industriji, a neki od projekata (kao što je Projekt „Drvo je prvo“, projekt „Kupujmo Hrvatsko“, eko markica „Pravo drvo“ i projekt „AHEAD“) te njihove glavne zadaće, ciljevi i načini na koje pokušavaju unaprijediti drvnu industriju obrađeni su u ovom dijelu rada. Drugi dio rada fokusirat ce se na Hrvatske šume d.o.o. koje nadziru gotovo sve šume u Republici Hrvatskoj, kao i Upravu šuma Vinkovaca na koju će se rad najviše osvrtati. Treći dio rada osvrnut će se na jedno od najvećih privatnih drvno-prerađivačkih poduzeća, Spacvu d.d. Vinkovci, na samu povijest nastanka tog poduzeća, njihov uvoz, izvoz, prodaju, probleme s kojima se suočavaju te ćemo vidjeti razvojne projekte koje imaju u planu. U radu su korištene metode analize i sinteze, dedukativna metoda, klasifikacija, metoda deskripcije i metoda intervjuiranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2013/8
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.45 Prerađivačka industrija. Komercijalna, industrijska proizvodnja
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 63 Poljoprivreda i srodne znanosti i tehnike. Šumarstvo. Poljodjeljstvo. Iskorištavanje životinjskog svijeta. > 630 Šumarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:40
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2097

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku