E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Predzaključni i zaključni radovi u "Remontu i proizvodnji željezničkih vozila" d.o.o.

Petrović, Anita (2013) Predzaključni i zaključni radovi u "Remontu i proizvodnji željezničkih vozila" d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (25MB)

Sažetak

Izrada pojedinih obračuna i pripremanje financijskih izvještaja odnosi se na pojedina obračunska razdoblja. U svakome poduzeću potrebno je napraviti predzaključne i zaključne radove kako bi se obračuni tih razdoblja mogli pravilno i točno iskazati. Pojedini predzaključni radovi mogu se provoditi i tijekom godine, ali su neophodni na godišnjoj razini. Poduzeća su na kraju svake poslovne godine obvezna sastaviti zaključni obračun poslovanja. Tema ovoga rada su upravo predzaključni i zaključni radovi, a da bi prezentirana materija bila što jasnija i razumljivija, teorija je upotpunjena primjerima iz poslovnog subjekta „RPV“ d.o.o. Cilj rada je pobliže ovladati metodologijom predzaključnih i zaključnih radova kako u teorijskom smislu tako i na praktičnom primjeru odabranog poduzeća. Rad započinje pružanjem osnovnih informacija o poduzeću (povijest, djelatnost, lokacija...) koje je uzeto za pojašnjavanje praktičnog dijela rada. Nakon kratkog upoznavanja poduzeća, slijedi razlaganje same tematike. Započinje se pregledom predzaključnih radova te njihovog obuhvata. Razrađuju se pojedine knjigovodstvene pogreške koje mogu nastati u poslovanju te metode njihovog ispravljanja, zatim vremenska razgraničenja gdje se objašnjavaju transakcije koje započnu u jednom, a završe u nekom drugom obračunskom razdoblju te kako se kod njih nastali prihodi i rashodi posebno tretiraju, inventuru odnosno usklađivanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja, usklađivanje analitičkih evidencija sa računima glavne knjige te konačni obračun amortizacije. Sve to je obuhvaćeno u poglavlju tri. U sljedećem poglavlju objašnjeni su zaključni radovi koji obuhvaćaju izradu temeljnih financijskih izvještaja: bilance, raĉuna dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjeni glavnice te bilješki uz financijske izvještaje. Kao što je prethodno navedeno, sva iznesena teorija potkrijepljena je primjerom konkretnog poduzeća "RPV" d.o.o. i to u petom poglavlju rada. U sklopu njega objašnjene su temeljne značajke predzaključnih i zaključnih radova odabranog poduzeća. Razlaganje tematike na primjeru provedeno je prikazivanjem pojedinih predzaključnih radova, odnosno, knjigovodstvenih pogrešaka u poduzeću te načina kako se ispravljaju, prikazom pasivnog vremenskog razgraničenja, objašnjavanjem cjelokupnog postupka inventure koju poduzeće provodi svake godine u dvanaestom mjesecu, usklađivanjem analitičke evidencije s računima glavne knjige te konačnim obračunom amortizacije. Također, objašnjeni su zaključni radovi prikazom svih temeljnih financijskih izvještaja poduzeća i njihovom razradom. Slijedom toga u radu se nalaze primjeri dokumenata, koji se odnose na predzaključne i zaključne radove, u obliku preslika iz informacijskog sustava "RPV" d.o.o. Pri pisanju rada korištene su različite znanstvene metode. Najznačajnija je deduktivna metoda jer rad polazi od općenitog razlaganja predzaključnih i zaključnih radova do pojašnjavanja pojedinih vrsta predzaključnih i zaključnih radova. Pored navedene, korištena je i metoda klasifikacije jer se predzaključni radovi klasificiraju u pojedine vrste, zatim metoda kompilacije prilikom citiranja drugih autora. U praktičnom dijelu ovoga rada korištene su metode uzorka te metoda studija slučaja. Metoda studija slučaja korištena je jer su radom opisani predzaključni i zaključni radovi jednog poduzeća, dok je metoda uzorka korištena prilikom objašnjavanja predzaključnih i zaključnih radova "RPV" d.o.o. na primjeru pojedinih predzaključnih i zaključnih radova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/12
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 07:54
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 07:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2101

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku