E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u globalnoj krizi

Ive, Alen (2011) Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u globalnoj krizi. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Svjetska financijska kriza kojoj danas svjedočimo je najgora kriza ovakve vrste još od Velike depresije koja je pogodila svijet 1929. godine. Počevši s kolapsom velikih financijskih institucija u SAD-u kriza se brzo proširila po cijelom svijetu rezultiravši problemima i u europskom bankarskom sektoru. Sukladno kolapsu financijskog sektora na vrijednosti su izgubile mnoge dionice i dobra. Kriza je dovela do nelikvidnosti i smanjenja poluga kojima se koriste financijske institucije osobito u SAD-u i Europi. Svjetski politički lideri, ministri financija i guverneri narodnih banaka koordinirali su svoje napore kako bi ublaţili efekte krize i smirili ulagače. Takva politika nije naišla na plodno tlo zbog stalnog mijenjanja krize koju je teško pratiti. Na deviznom trţištu došlo je do bijega velikog broja investitora prema jačim valutama kao što su jen, dolar i švicarski franak. Takvi trendovi doveli su mnoge ekonomije u razvoju u nepovoljan poloţaj i natjerale ih da zatraţe pomoć od MeĎunarodnog monetarnog fonda (MMF). Cilj rada je analiza utjecaja MMF-a u okvirima globalne ekonomske krize, njegova pomoć zemljama s problemima likvidnosti, te mjere koje su poduzete kako bi došlo do suzbijanja efekata recesije. U drugom poglavlju pod nazivom „MeĎunarodni Monetarni Fond“ definirana je struktura MMF-a, odnosno tijela od kojih je sastavljen, te ciljevi i izvori sredstva s kojima raspolaţe MMF i vrste zajmova koje MMF stavlja na raspolaganje njenim članicama. Nakon toga opisana je svrha Specijalnih prava vučenja (valute MMF-a) i uvjeti koje zemlja mora ispuniti kako bi dobila zajam MMF-a. U trećem poglavlju pod naslovom „Globalna ekonomska kriza“ opisani su uzroci pada trţišta nekretnina i financijskog trţišta, te poslijedice koje je pretrpjela ekonomija SAD-a. U nastavku poglavlja razmatra se utjecaj globalne ekonomske krize na smanjenje gospodarske aktivnosti u Europskoj Uniji te zemljama u razvoju i zemljama s trţištima u nastajanju. U četvrtom poglavlju „MeĎunarodni Monetarni Fond u uvjetima svjetske krize“ nalazi se odgovor MMF-a na globalnu ekonomsku krizu koji se odnosi na reforme koje su poduzete radi pomaganja zemljama koje su se suočile s problemima nelikvidnosti te sprječavanja daljnjeg širenja globalne ekonomske krize. U radu su primijenjene metode indukcije i dedukcije i metoda komparativne analize. Statistički podaci analizirani su odgovarajućim statističko-matematičkim metodama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/94
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 20 Oct 2011 10:13
Zadnja promjena: 20 Oct 2011 10:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/212

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku