E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija logističkih aktivnosti u nabavi poduzeća "Duran d.d. Pula"

Božac, Patrik (2013) Organizacija logističkih aktivnosti u nabavi poduzeća "Duran d.d. Pula". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Preview

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je ''Organizacija logistickih aktivnosti u nabavi poduzeca Duran d.d. Pula''. Jedan od glavnih razloga odabira ove teme je osobne naravi, s obzirom da sam imao prilike u kratkom razdoblju raditi u Odjelu nabave promatranog poduzeca. Prilikom izrade diplomskog rada korištena je znanstvena i strucna literatura, tj. podaci razlicitih autora koji su nastojali prikazati utjecaj logistike na organizaciju poslovne funkcije nabave. Pored toga u izradi rada korišteni su podaci iz internih izvora poduzeca ''Duran d.d. Pula''. Kao prikladne metode korištene su sljedece znanstvene metode: indukativna i deduktivna metoda, metode analize i sinteze, komparativna metoda, povijesna metoda, matematicka metoda i statisticka metoda. Logistika se nalazi u gotovo svim segmentima poslovanja, a logistika nabave je dio mikrologistike koja se bavi koordinacijom svih kretanja i stanja materijala i robe od tržišta nabave (dobavljaca) do proizvodnje, odnosno prodaje. Sam proces nabavljanja može biti prilicno jednostavan, kao npr. nabava sitnih predmeta i inventara za rad koje djelatnik može kupiti u najbližoj prodavaonici, no u vecini slucajeva taj je proces puno složeniji, skuplji i znacajniji za poslovanje poduzeca što ce biti i prikazano u radu. Rad se sastoji od osam dijelova, pri cemu je uža tematika rada obradena od drugog do petog poglavlja. U drugom poglavlju diplomskog rada objašnjava se pojam i daje definicija logistike, logistickog sustava te opisuje odnos logistike i drugih funkcija u poslovanju. Trece poglavlje odnosi se na poslovnu funkciju nabave, njenu svrhu, ciljeve i poslovnu politiku. Obuhvaceni su i elementi procesa nabavljanja, od zahtjeva za nabavu do narudžbe. U cetvrtom dijelu diplomskog rada prikazuje se organizacija logistickih aktivnosti u nabavi: organizacijska struktura, centralizacija i decentralizacija nabave, formalna i neformalna organizacija te mjesto logistike nabave u organizacijskoj strukturi poduzeca. U petom poglavlju opisuje se poduzece ''Duran d.d. Pula'', njegova povijest, razvoj, djelatnost, organizacijska struktura, financijski podaci, proizvodi, organizacija logistike nabave te se prikazuje proces nabavljanja s pratecim dokumentima. U zakljucku se navode stajališta autora ovog diplomskog rada o organizaciji logistickih aktivnosti u nabavi i o procesu nabavljanja u promatranom poduzecu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/18
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu > 334.724 Javna poduzeća. Poduzeća u javnom vlasništvu
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:43
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:04
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2120

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku