E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kamatne stope Hrvatske narodne banke

Marić, Samanta (2013) Kamatne stope Hrvatske narodne banke. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (373kB) | Preview

Sažetak

Središnje banke imaju na raspolaganju mjere i instrumente monetarne politike potrebne za reguliranje kreditne aktivnosti i likvidnosti banaka, količine novca u optjecaju, kamatnih stopa te tečaja domaće valute. Potencijalni ciljevi monetarne politike svake zemlje odnose se na visoku zaposlenost, ekonomski rast, stabilnost cijena, stabilnost kamatnjaka, stabilnost financijskih tržišta i stabilnost na deviznom tržištu. U Republici Hrvatskoj temeljni cilj monetarne politike predstavlja stabilnost cijena, dok se kao indirektan cilj još uvijek koristi nominalno sidro deviznog tečaja. Međutim, važni su i ostali ciljevi poput održavanja visoke zaposlenosti, ekonomskog rasta, stabilnosti kamatnjaka i sl. Cilj ovoga rada je utvrditi karakteristike i značaj kamatnih stopa Hrvatske narodne banke (HNB) te učinke njihovih promjena na cjelokupno gospodarstvo. Svrha rada je utvrditi kako i na koji način Hrvatska narodna banka utječe na kamatne stope promjenom instrumenata monetarne politike, te učinke smanjenja, odnosno povećanja kamatnih stopa tijekom gospodarskih ciklusa. Prvo poglavlje govori o financijskom tržištu te značaju kamatnih stopa na financijskim tržištima i načinu na koji kamatne stope utječu na naše svakodnevne odluke. Budući da je u promatranju kamatnih stopa potrebno uzeti u obzir utjecaj inflacije na trošak posudbe sredstava obrazložena je razlika nominalnih i realnih kamatnih stopa, a potom rizična i ročna struktura kamatnih stopa. Također su prikazana i kretanja kamatnih stopa tijekom gospodarskih ciklusa odnosno, tijekom ekspanzije i recesije. Nakon toga sljedi razlaganje o monetarnom transmisijskom mehanizmu, odnosno procesu putem kojeg se odluke monetarne politike prenose na gospodarstvo, kamatnom i deviznom kanalu te potrebi usklađivanja transmisijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj sa transmisijskom mehanizmom u Europskoj uniji. U drugom poglavlju opisani su ciljevi i zadaci Hrvatske narodne banke, provoditelja monetarne politike u Republici Hrvatskoj te mjere i instrumenti potrebni za reguliranje kreditne aktivnosti i likvidnosti banaka, za reguliranje količine novca u optjecaju te donošenja mjera u svezi s kamatnim stopama i tečajem domaće valute. U trećem poglavlju prelazimo na kamatne stope i naknade Hrvatske narodne banke uz objašnjenja svake zasebne kamatne stope te njihovih kretanja u razdoblju od 1995. godine do danas. Pri pisanju ovoga rada korištena je povijesna metoda, metoda deskripcije i metoda analize.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/25
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.717.061 Redovni bankarski poslovi. Kreditni poslovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 08 Apr 2013 06:03
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2127

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku